Pohádku O kůzlátkách pojatou jako zpěvohru nastudovali v rámci dramaterapie, kterou absolvují v Divadelní skupině při občanské společnosti LORM – Společnosti pro hluchoslepé Lormos. Představení bylo jednou z akcí pořádanou v sedmém ročníku veřejné sbírky Červenobílé dny.

(zm)