„Naším cílem bylo využít prostory historické budovy a nabídnout je začínajícím i známým umělcům, stejně tak žákům naší školy. V průběhu posledních čtyř let jsme společnými silami s obcí vyměnili elektrorozvody, opravili podlahy, vyměnili okna a teprve nyní jsme mohli přistoupit k dokončení úprav souvisejících se zprovozněním nové galerie,“ říká zakladatel škol AHOL Josef Holík s tím, že galerie se chystá představit lidem co nejširší přehled současných výtvarných trendů a technik.

Výstavu Návraty je možné zhlédnout každý všední den od 8.30 do 11.30 hodin a od 13 do 17 hodin, a to až do konce dubna. Po této výstavě bude podle Holíkových slov následovat výstava absolventských prací studentů katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity.

(bře)