S výjimkou neděle a pondělí jsme vždy v odpoledních hodinách zveřejnili soutěžní úkol pro daný den, který vycházel z článků v našem speciálu o Colours. Ve čtvrtek v 9 hodin skončilo páté, poslední soutěžní kolo, pětice šťastlivců je tak kompletní a celá soutěž dospěla do zdárného konce. Všem vítězům moc blahopřejeme a i těm, na které se štěstí neusmálo, přejeme mnoho radosti a pohody na festivalu!

Níže najdete všechny informace o průběhu soutěže.

PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE

V prvním soutěžním kole jsme se ptali na jména dvou skupin, které společně vystoupí v úvodu letošního ročníku Colours, a jméno velkého českého hudebního skladatele, kterému tyto kapely úryvkem jedné ze skladeb vzdají hold. Šlo samozřejmě o formace Tata Bojs a Ahn Trio a velikána Bedřicha Smetanu.

Vítězem se stal pan Marek Trembacz z Ostravy, který svou správnou odpověď zaslal jako 18. z celkových čtyřiatřiceti příchozích. Panu Trembaczovi moc blahopřejeme.

PanTrembaczsi v úterý dopoledne v redakci Moravskoslezského deníku převzal svou výhru. Najít odpověď na první soutěžní otázku pro něj podle jeho slov nebylo těžké. „Poslouchám Tata Bojs, takže jsem to hned věděl,“ uvedl Trembacz, který si tak užije Colours of Ostrava už počtvrté. „Taková akce nemá jinde v republice obdoby. Colours nabízí unikátní příležitost vidět a slyšet na jednom místě tolik multižánrových kapel. Moc se na letošní ročník těším,“ uzavřel.
DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE

Ve druhém soutěžním kole jsme se ptali na jméno kapely, která zpestří sobotní večerní program Colours a svými elektronicko-vesmírnými skladbami zřejmě potěší ctitele podobného stylu, jaký hrají například Sigur Rós. Dále nás zajímalo město, odkud tato formace pochází, a název jejího posledního alba. Jednalo se o skupinu Mercury Rev z města Buffalo ve státě New York (uznávali jsme obě varianty, protože náš speciál o Colours kapelu charakterizuje jako newyorské trio – pozn. red.). Posledním albem je Snowflake Midnight, někteří správně přidali i Strange Attractor, které vyšlo ve stejný den a jeho skladby jsou volně ke stažení na stránkách kapely.

Vítězkou se stalapaní Alena Vavříková z Janovic, která svou správnou odpověďzaslala jako 15. z celkových devětadvaceti příchozích. Paní Vavříkové moc blahopřejeme.
TŘETÍ KOLO SOUTĚŽE

Ve třetím soutěžním kole jsme se ptali na jméno českého kultovního divadla, které speciálně pro ostravský festival připravuje nejnovější scénky a další lahůdky, dále na festivalového zástupce experimentálního politického divadla a nakonec na název uskupení, jež ke Slezskoostravskému hradu přiveze grotesku ze železničního prostředí. Na jedničku to měli ti z vás, kteří odpověděli po řadě Divadlo Sklep, Boca Loca Lab a Veselé skoky.

Vítězkou se stala paní Petra Homolová z Ostravy-Poruby, která svou správnou odpověďzaslala jako 23. z celkových čtyřiačtyřiceti příchozích. Paní Homolové moc blahopřejeme.
ČTVRTÉ KOLO SOUTĚŽE

Ve čtvrtém soutěžním kole jsme se ptali na jméno hvězdného zpěváka a klavíristy s příznačnou přezdívkou, jenž v pátek zahraje na Colours a bude to dokonce jeho první vystoupení v České republice. Chtěli jsme po vás i onu přezdívku a současný věk. Řešením byl Jamie Cullum, přezdívaný Sinatra v teniskách, kterému je momentálně 29 let.

Vítězem se stal panKamil Stoklasa z Opavy, který svou správnou odpověď zaslal jako 27. z celkových dvaapadesáti příchozích. Panu Stoklasovi moc blahopřejeme.
PÁTÉ KOLO SOUTĚŽE

V závěrečné trojici podotázek jsme se zaměřili na doprovodný program letošních Colours, konkrétně na to, kteří nehudební umělci festival letos poprvé obohatí svými nápady, kam se v rámci organizované procházky vypraví zájemci o unikátní industriální památky Ostravy a kde se uskuteční besedy s význačnými účastníky festivalu. Měli jsme na mysli výtvarníky, Dolní oblast Vítkovic a Dům knihy Librex.

Vítězem se stal panJaroslav Černošek z Ostravy-Výškovic, který svou správnou odpověď zaslal jako 15. z celkových osmadvaceti příchozích. Panu Černoškovi moc blahopřejeme.

ONDŘEJ NOSKIEVIČ, MARTIN PLEVA

Souhrnné informace k soutěži

1. Název soutěže:Soutěž Moravskoslezského deníku o vstupenky na festival Colours of Ostrava 2009

2. Den zahájení a ukončení soutěže: 2. 7. 2009, 9. 7. 2009

3. Soutěžní otázka: Uvedeno výše pro konkrétní soutěžní kolo

4. Elektronická adresa, na niž lze doručovat odpovědi na soutěžní úkoly:colours@denik.cz

5. Počet výherců:Jeden výherce v každém z pěti soutěžních kol

6. Pořadí doručení odpovědí znamenající výhru v soutěži: V případě sudého počtu všech správných příchozích odpovědí 1. z jejich druhé poloviny, u lichého počtu prostřední příchozí odpověď

7. Ceny pro výherce: Dvěčtyřdenní vstupenky na festivalColours of Ostrava 2009 pro každé z pěti soutěžních kol

8. Způsob, jakým budou výhercům ceny předány: Osobně v sídle redakce Moravskoslezského deníku, Mlýnská 10, 701 11 Ostrava

Všeobecná pravidla internetových čtenářských soutěží


1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí internetové čtenářské soutěže pořádané společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČO 61860981, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1028 (dále též jen „Organizátor“).

1.2. Internetovými čtenářskými soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže uveřejněné na internetových serverech provozovaných Organizátorem (dále též jen „Server“ nebo „Servery“), jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku či doručením řešení hádanky, hlavolamu, rébusu či doručením tajenky křížovky (dále též jen „Odpověď“) Organizátorovi elektronickou poštou (dále též jen „Soutěž“ či „Soutěže“).

1.3. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu Soutěže (dále též jen Popis Soutěže“) uveřejněném na Serveru v rámci uveřejnění Soutěže. Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.4. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku.

1.5. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, neboť postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.6. Účast na Soutěžích je dobrovolná.


2. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (okamžik zahájení a okamžik ukončení) Soutěže stanoví Popis Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž okamžikem uveřejnění Soutěže (s Popisem Soutěže) na Serveru a končí v 23:59:59 hod. posledního dne konání Soutěže.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď v pořadí stanoveném v Popisu Soutěže.

2.3. Určení výherce Soutěže provede Organizátor nejpozději do tří dnů po posledním dni konání Soutěže.

2.4. Předání výher provede Organizátor nejpozději do sedmi dnů po posledním dni konání Soutěže.


3. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor na Serveru Popis Soutěže; v něm zejména:

a) den zahájení a den ukončení Soutěže;
b) uvede soutěžní otázku anebo hádanku, hlavolam, rébus či křížovku;
c) uvede elektronickou adresu, na níž lze doručovat Odpovědi,
d) specifikuje ceny pro výherce, případně
e) určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se zúčastní pouze:

a) fyzická osoba, která
b) má trvalé bydliště na území České republiky a
c) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a
d) doručila Organizátorovi včas a řádně Odpověď.

3.3. Spolu s Odpovědí musí účastník oznámit Organizátorovi své jméno a adresu a svou e-mailovou adresu, liší-li se od e-mailové adresy, z níž byla odeslána Odpověď.

3.4. Odpověď se Organizátorovi doručuje e-mailem na adresu uvedenou v Popisu Soutěže; do předmětu e-mailu je nutno zřetelně uvést název Soutěže.

3.5. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou v jeden den; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát současně, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.


4. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď v pořadí stanoveném v Popisu Soutěže.

4.3. Výhercem se nemůže stát účastník, který se stal výhercem v jakékoli jiné soutěži pořádané Organizátorem v posledních třech kalendářních měsících před počátkem Soutěže.

4.4. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do tří dnů po posledním dni konání Soutěže. Jména a příjmení výherců Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu na Sereveru.

4.5. Výhry předá Organizátor výhercům nejpozději do sedmi dnů po posledním dni konání Soutěže.

4.6. Výhry předá Organizátor výhercům zpravidla prostřednictvím pošty; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené. Toto rozhodnutí (pokyny k převzetí výhry) uveřejní Organizátor na Serveru v Popisu Soutěže anebo spolu se jménem, příjmením a případně obcí trvalého bydliště výherce podle odst. 4.4. těchto Pravidel.

4.7. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.8. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru na adrese určené v Popisu Soutěže nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 4.2. těchto Pravidel.

4.9. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 5.5 těchto Pravidel.

4.10. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.


5. Další ustanovení

5.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese doplnit. Popis Soutěže se zveřejňuje na Serveru v rámci informací o Soutěži.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

5.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

5.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

5.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

5.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5.7. Účastí v Soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) na Serveru, případně v periodickém tisku vydávaném Organizátorem.

5.8. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Organizátorovi spolu s Odpovědí, a to:

a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky);
c) na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese doplnit;
d) ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
e) s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora;

účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

5.10. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat e-mailem na adrese colours@denik.cz