Porota své rozhodnutí odůvodnila takto: „Vítězný televizní pořad se zabývá přeměnami industriálního dědictví ČR. Publicistickou formou přibližuje stav technických památek a hrozbu ztráty tohoto druhu našeho kulturního dědictví. Porota ocenila zejména to, že autoři pořadu upozornili na nevratné procesy naší současnosti v době, kdy osud řady těchto významných památek ještě můžeme změnit.

Je možná symbolické, že jsme cenu převzali právě v den, kdy Dolní oblast Vítkovic dostala finanční injekci a podporu ministerstva kultury,“ sdělilDeníku ve čtvrtek šťastný dramaturg pořadu Karel Bělohlavý.

Zvláštní cena poroty byla udělena dílu Měšťanský dům v Olomouci (režie Jaroslav Bařinka) z Příběhů domů. Oba pořady vznikly v Centru publicistiky a dokumentu Televizního studia Ostrava. Ceny převzali na slavnostním vyhlášení ve čtvrtek večer dramaturg Karel Bělohlavý a režisér Jaroslav Večeřa.

Soutěžní přehlídka Aeduca 2009, tentokrát na téma Nemovité kulturní památky jako součást našeho životního prostoru, se konala 14. a 15. října ve Znojmě.