Mimořádná výstava konající se v pavilonu A výstaviště Černá louka, jež mapuje výtvarné umění spjaté s Ostravou, potrvá už jen do 25. října.

„Ve středu prodloužíme otevírací dobuexpozice z 18 na 20 hodin. Výstava, která se koná v negalerijním prostoru, je naprosto jedinečná. Pravděpodobně už nikdy nebude v Ostravě k vidění takovýto záběr, ale ani mix děl, která jsou neodmyslitelně s městem spjata. Zájemci tedy mají jedny z posledních příležitostí na výstavu vyrazit,“ sdělila Kateřina Ondřejková, mluvčí projektu Ostrava 2015.

Expozice, jejíž kurátorkou je Lenka Lindaurová, představuje artefakty související s regionem, s jeho minulostí i přítomností. Jejich konfrontace má různé roviny – tematickou (průmyslová krajina města), dobovou (čeští a zahraniční umělci, minulost a přítomnost), konceptuální (srovnávání různých uměleckých tendencí) či postmoderní (vysoké versus nízké apod.). Formálně je výstava rozdělena do sedmi částí, které se v určitých bodech prolínají.

Fotografy nejvíce uchvacujeTatraplán


„Pro děti jsou na výstavě připraveny pracovní listy. Zabaví se tedy plněním různých úkolů. Všichni pak mohou využít jedinečnou příležitost nechat se zdarma vyfotografovat u artefaktu, který si sami vyberou,“ uvedla dále Ondřejková.

Vyvolaný snímek si návštěvníci výstavy mohou odnést domů jako památku na tuto expozici, která představuje Ostravu z nejrůznějších úhlů pohledu – jako místo inspirující mnohé umělce, jako místo osvícených sběratelů a mecenášů, jako místo, kde se nacházejí mimořádná, mnohdy zcela neznámá výtvarná díla, a také jako místo, kde se daří umělecké nadsázce a ironii.

Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.ostrava2015.cz. „Zatím jednoznačně nejfotografova­nějším exponátem je Tatra 87 – Tatraplán,“ poznamenal Martin Popelář, jeden z mužů s fotoaparátem.

Speciální paprskovitá stavba architekta Jiřího Příhody rozděluje výstavu do sedmi oddílů:

* Oddíl Reprezentace / sběratelství – nabízí špičková umělecká díla z institucionálních i soukromých sbírek. Speciálně pro tuto výstavu byly zapůjčeny cenné obrazy akciové společnosti Vítkovice, zakoupené v aukcích po restituci Federerovy sbírky, které se do Ostravy vracejí zpátky poté, co je musela ostravská Galerie výtvarného umění před dvěma lety na základě soudního rozhodnutí vydat Federerovým dědicům do Kanady.
* Oddíly Osobnost – zde se objevují autoři světového formátu jako Oscar Kokoschka, František Kupka, Jan Zrzavý, Toyen a řada dalších.
* Oddíl Region – prezentuje to nejzajímavější, co ve zdejším regionu vznikalo v průběhu zhruba dvou set let.
* Oddíl Konstrukce / geometrie / koncept – nabízí různé výstupy moderního i postmoderního umění tak, jak se specificky projevily ve zdejší lokalitě.
* Oddíl Akce / dokumenty / intervence – zachycuje některé zásadní počiny v oblasti vizuálního umění, jež se týkaly především veřejného prostoru města a prolínání různých uměleckých forem.
* Oddíl Současné umění – to je na výstavě zastoupeno výběrově tak, aby dokreslovalo současnou jedinečnou atmosféru města na rozhraní staré a nové utopie. Jsou zde konfrontováni představitelé nejmladší generace se zavedenými umělci i světovými hvězdami (Daniel Balabán, Jiří Surůvka, Jiří Georg Dokoupil a mnoho dalších).
* Oddíl Kuriozity – do celé expozice jsou nestandardně umístěny rovněž kuriozity regionálního původu, které byly posbírány na základě veřejných výzev při přípravě výstavy a jež jsou jakousi intimní branou k vysokému umění.