Součástí včerejšího zahajovacího ceremoniálu bylo udílení prvních festivalových ocenění, a to Ceny ing. Stanislava Vopaska za individuální přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek a ceny Ostravská Venuše za mimořádný přínos o zachování industriálního dědictví, které bylo v historii festivalu uděleno vůbec poprvé.

Cenu Stanislava Vopaska udělilo vedení festivalu v letošním roce Josefu Kimrovi – řediteli Nadace Landek Ostrava a Cenu Ostravská Venuše za mimořádný přínos o zachování industriálního dědictví obdržel jako první ve festivalové historii Jan Světlík – předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Vítkovice.

Pokud jde o festivalové filmy, odborná porota letos vybírala z padesáti tří do soutěže zaslaných filmů a televizních pořadů, ze kterých pak vybrala celkem 33 nejzajímavějších snímků, jež budou promítnuty během zítřka v divadelním sále Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě

Čestné uznání si z Ostravy odveze televizní dokument Polské televize Vroclav režisérky Kingy Wołoszyn-Świerk Wrocławskie dvorce kolejowe za neotřelý pohled na historii a současnost nádražních budov této Hornoslezské metropole. Režisér Miloslav Kučera obdržel čestné uznání za filmový dokument nazvaný Druhý dech průmyslové architektury, představující alternativní studentské projekty na nové využití průmyslové architektury, a Jaroslav Skalický a Karel Bělohlavý za dokumentární cyklus České televize Ostrava Zašlapané projekty o násilně přerušených tradicích a zapomenutých projektech v českém průmyslu a architektuře.

Hlavní festivalovou cenu Ostravská Venuše získal v letošním roce filmový dokument režiséra Pavla Abraháma Ocelové srdce strojírenství z cyklu o tradičních českých značkách Rodinné stříbro, který pro Českou televizi vyrobila společnost Orbis Pictures.

Na festivalu byly včera rovněž uděleny ceny rektora Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava, rektora Hornoslezské vysoké školy obchodní v Katovicích a ředitele festivalu Techné Ostrava vítězům studentské soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci na téma ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek, které si z Ostravy odveze celkem osm oceněných studentů českých, slovenských a polských vysokých škol.

Dnešní a zároveň poslední festivalový den patří projekcím soutěžních i nesoutěžních filmů především pro žáky a studenty ostravských škol, zatímco domácí a zahraniční festivaloví hosté se vydají na zajímavé exkurze po technických památkách v polském příhraničí a v Ostravě.