Barevné kompozice přírody, ale i kouzelná zátiší, nezapomenutelné slunečnice. Josef Drha uměl malovat také portréty a akty – figurální kompozice. Narodil se 3. března 1912 v Ostravě, kde později studoval na Masarykově vyšší lidové univerzitě v letech 1930 až 1936 a soukromě v letech 1936 až 1945 u Viléma Wünscheho krajinářství a u Jana Obšila kreslení aktů.

Od roku 1947 se stal členem Moravskoslezských výtvarných umělců v Moravské Ostravě, s nimiž pravidelně vystavoval. Byl rovněž členem ČSVU, téměř dvacet let členem Unie výtvarných umělců. Věnoval se nejenom malbě, ale také grafice. Vedle krajinářských motivů přinášel na plátno také Ostravu v různých podobách. Fascinovalo ho nejenom samotné město, jeho průmysl, ale také předměstská zákoutí. Josef Drha měl jako umělec ke kumštu obrovskou pokoru.

„Malování je krásné, ale je to velmi náročná řehole. V malbě ani v grafice se nikdy nedá nic podcenit…,“ řekl před několika lety na výstavě svých děl v ostravském Výtvarném centru Chagall. Umělec měl řadu přátel a obdivovatelů svého umění. Nedovedl nikomu ublížit. Měl velmi dobráckou povahu.

Jeho umění mohli zhlédnout návštěvníci Drhových výstav v Ostravě, Praze, Moskvě, Drážďanech, Varně, ale také v Olomouci, Liberci, Frýdku-Místku, Martině a v řadě dalších měst.