Přichází proto s literární soutěží na téma Zavřená divadla. Cenami jsou vstupenky na podzimní divadelní představení, speciální akce Ateliéru nebo přesunutou Noc s Andersenem.

Uzávěrka obou kategorií je 11. května. Pohádky a povídky mohou děti (i za pomoci rodičů) posílat na adresu atelier@ndm.cz.

Soutěž má 2 kategorie:
I. KATEGORIE (do 11 let)
- úkol zní napsat POHÁDKU bez omezení rozsahu 

II. KATEGORIE (12 – 18 let)
-  soutěžit lze s POVÍDKOU v rozsahu 3 – 10 normostran (cca 250 slov / ns)

„Ostatně spisovatelé a básníci se do izolace zavírají naprosto dobrovolně, aby měli klid a nikdo a nic jim nerušilo jejich inspiraci. Zkusme si z nich tedy vzít příklad a vžít se během karantény do jejich kůže! Vyhlašujeme proto tvořivou karanténní literární soutěž pro děti a mládež,“ vyzývá vedoucí lektorka Vladimíra Dvořáková a doufá, že rodiče svým dětem (a pedagogové svým žákům na dálku) informace předají a povzbudí je k tvořivé práci. Odměny budou – jak jinak – divadelní: vstupenky nebo poukázky na speciální zážitkové akce Ateliéru při NDM spojené s konkrétními představeními.

„Inspirací jsou zavřená divadla. Co se v nich asi může dít, když se nehrají představení? Jsou úplně opuštěná, nebo tam někdo či něco přebývá? To vše je jenom na vaší fantazii! Podstatné je však jedno: Všichni chceme, aby uzavření divadel mělo rychlý a hlavně šťastný konec, proto je i v naší literární soutěži součástí zadání šťastný konec celého příběhu,“ přibližuje Vladimíra Dvořáková. Ateliér při NDM vypisuje soutěž ve dvou věkových kategoriích – děti do 11 let mají napsat pohádku a starší děti do 18 let pak povídku v maximálním rozsahu 10 stran. Podrobně viz níže a na webu NDM v sekci Ateliér.