Sochy vyjadřující naše emoce, smutek, beznaděj, ale také radost. Mezi obdivované sochy patří genius Paganini. Je to Paganini soustředěný před houslovým koncertem, ale i Paganini naprosto vyčerpaný po sólovém výkonu. Pak jsou zde šašci, žongléři anebo herecké společnosti. To jsou hlavní témata sochaře Igora Kitzbergera, letos devětapadesátiletého kumštýře, někdejšího absolventa Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě u profesora Jána Kulicha.

„Mám respekt před každým materiálem, ať je to dřevo, kámen, keramika nebo kov. Vždycky jsem se snažil nebo i dodnes se snažím vyjádřit plastikou labyrint lidských vlastností, zejména těch horších, v podivných „potvorstvích“. U mimů a hereckých společností se mi podařilo přiblížit se k nitru toto problému. U každé plastiky mi jde především o myšlenku, o lidský náboj,“, svěřil se před časem Igor Kitzberger v Ostravě pro Deník.

Nejen Benátky

Igorova manželka Ingrid, akademická architektka, galeristka a kurátorka výstav se v Chagallu představuje pestrobarevnými obrazy, v nichž je patrné její zaujetí Benátkami, nechává na sebe působit emoce možná pověstného karnevalu, pantomimy shluku světel a stínů, z nichž napovrch vyplouvají úžasné lidské emoce. Její výtvarný projev mi připadá silně eruptivní, prostě takový, jak úžasné města působí na všechny, kteří mají poetickou duši.

Současnou výstavu doplňují práce dvou synů výše zmíněných manželů: Sebastiana a Kristiana. Sebastian (narozen v roce 1992) absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí a po jejím dokončení pokračoval ve studiu skla na UMPRUM Praha v Atelieru Sklo pod vedením Ronyho Plesla. Jeho výtvarný rukopis je velmi specifický: do jeho tvorby se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností.

Broušení skla

Nejvýraznějším prvkem práce tohoto výtvarníka je dokonale řemeslně zvládnuté dekorativního broušení skla. A co napsat o tvorbě staršího syna Kristiana (narozen v roce 1990)? Chtělo by se napsat, že ve své práci vyjadřuje současné ekologické, politické a sociální poselství i otázky „konzumu“, které reflektuje metaforami a symboly v kovové plastice.

„Jsme rádi, že se nám podařilo soustředit v jediné výstavě tvorbu jedné umělecké rodiny a vlastně ukázat našim návštěvníkům, že každý z rodiny Kitzbergerů je výrazná osobnost, vyjadřující se poněkud odlišnou výtvarnou řečí. A mohu říct, že o díla zejména Igora Kitzbergera byl a je v naší galerii vždy velký zájem. Věřím, že se tak stane i v případě jeho manželky a synů,“ sdělil nám Petr Pavliňák, šéf Výtvarného centra Chagall v Ostravě.

Výstava Kitzbergerových potrvá v Chagallu do konce roku 2022.