Příběh je inspirován životem skladatele v období, kdy umírala jeho jediná dcera Olga a on zároveň potkal v Luhačovicích další ze svých osudových žen – Kamilu Urválkovou. Opera o třech dějstvích zavede diváka do několika prostředí, ve kterých se skladatel pohyboval téměř jako doma.

„Má poněkud problematický námět a libreto, ale mimořádně zajímavou hudbu. Jde o dílo velmi málo uváděné, logicky tedy neexistuje ani žádný kvalitní záznam této opery. Režisér Jiří Nekvasil se scénografem Danielem Dvořákem dokázali příběh znázornit a vyprávět velmi moderně až současně, takže může vyniknout skvělá Janáčkova hudba,“ říká o Osudu dramaturgyně České televize Jana Strýčková.

| Video: Youtube

Inscenaci uvedlo v premiéře Národní divadlo moravskoslezské na podzim roku 2018. Ostravské divadlo se díky tomu stalo druhým na světě, které má na svém kontě uvedení všech Janáčkových oper. Osud byl tou poslední, jež mu ve výčtu chyběla.

Sedmdesátiminutový televizní záznam připravilo ostravské studio České televize, Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové. ČT art jej odvysílá v pondělí 18. května 2020 od 20 hodin.