„Ostatně spisovatelé a básníci se do izolace zavírají naprosto dobrovolně, aby měli klid a nikdo a nic jim nerušilo jejich inspiraci. Zkusme si z nich tedy vzít příklad a vžít se během karantény do jejich kůže! Vyhlašujeme proto tvořivou karanténní literární soutěž pro děti a mládež,“ vyzývá vedoucí lektorka Vladimíra Dvořáková a doufá, že rodiče svým dětem (a pedagogové svým žákům na dálku) informace předají a povzbudí je k tvořivé práci. 

„Inspirací jsou zavřená divadla. Co se v nich asi může dít, když se nehrají představení? Jsou úplně opuštěná, nebo tam někdo či něco přebývá? To vše je jenom na vaší fantazii! Podstatné je však jedno: Všichni chceme, aby uzavření divadel mělo rychlý a hlavně šťastný konec, proto je i v naší literární soutěži součástí zadání šťastný konec celého příběhu,“ dodává Dvořáková.

K TÉMATU

Soutěž na téma ZAVŘENÁ DIVADLA je vypsána pro dvě věkové kategorie – děti do 11 let mají napsat pohádku a starší děti do 18 let povídku v maximálním rozsahu 10 stran.