Výročí se bude věnovat v tematických dokumentech, hrané tvorbě i v rámci speciálního internetového projektu Toto století (www.toto100leti.cz).

"Tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové připravila dokumentární film, který mapuje politické a společenské události, jež nastaly po Mnichovské dohodě. Relativně krátký, ale o to dramatičtější úsek našich dějin trval 167 dní. Patří mezi nejméně známé a zároveň nejsmutnější období v našich novodobých dějinách. Přesto nebo právě proto se o ní skoro nemluví," uvedla mluvčí ostravského studia ČT Jana Černá Nováková.

A dodala, že dokumentární snímek Druhá republika, který uvede ČT2 v pondělí 1. října ve 20 hodin, prozradí, co zásadního se v této době odehrálo a jaký dopad to mělo na další desetiletí.

Šest měsíců čekání

„Dokument přináší ucelený pohled na šest měsíců ze života Československa v době, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra - na tehdejší politické vůdce, fenomén antisemitismu, který se v československé společnosti vzedmul nebývalou silou, na ostudné vyhnání Hugo Haase z Národního divadla pro jeho židovský původ. Otevírá osudy lidí vyhnaných z obsazených Sudet. Přináší nepříjemné vzpomínky Židů na to, jak se k nim v krizové době naše společnost chovala,“ uvádí dramaturg Martin Červenka a autor námětu, scénárista, dramaturg Martin Pekárek.

„Fascinovali nás skuteční hrdinové, třeba z řad nejvyšších politiků, kteří museli kočírovat zbytek Československa v abnormální době. Přesto dělali, co mohli. Nakonec po válce skončili buď v emigraci, ve vězení, nebo potupnou smrtí. Jejich země se jim za jejich služby odvděčila velmi zle. Na některých z nich, nálepka zrádce, kterou jim přilepila komunistická propaganda, zůstává bohužel dodnes," doplnil Pekárek.

Mnichovská dohoda znamenala nejenom odstoupení území, ztrátu dopravních cest, přírodních zdrojů, ale i statisíce lidí v pohybu. Židé, Češi a němečtí antifašisté prchali ze Sudet do vnitrozemí, kde je ovšem nikdo nečekal. Hrubé porušení smluvních principů, k němuž v Mnichově došlo, otřáslo vírou v demokracii a oživilo český antisemitismus. K tomu se přidal tlak nacistického Německa, Polska, Maďarska a separatistické snahy Slovenska.

„Byla to doba, kterou si lze těžko představit. Mnichovem se zhroutilo prakticky všechno, čemu do té doby lidé věřili, přesto se ale museli snažit žít s pocitem potupy a zmaru dál,“ říká Pekárek.

Kreativní producentka Lenka Poláková dodává: „Při sledování dokumentu si až mrazivě uvědomujete, kolik přesných paralel má tato bolavá perioda naší historie s dneškem. Druhá republika určitě nepatří na piedestal naší historie, ale je dnes - zřejmě více než kdykoliv předtím - důležité o ní vědět, abychom stejné chyby neopakovali znovu.“

ČT výročí mnichovské dohody.

V den výročí, 29. září, bude část pořadu Události moderována Michalem Kubalem přímo z Mnichova. Na hlavní zpravodajskou relaci naváže mimořádné vysílání ČT24, kterým provede Martin Řezníček. Po tomto speciálu bude následovat Historie.cs.

V neděli 30. září bude Česká televize rekonstruovat situace a události kolem podepsání Mnichovské dohody. S reportéry, historiky i pamětníky. Diváci tak již potřetí dostanou možnost přenést se v čase a vnořit se do dění, jako by jej prožívali ten den.

„Přineseme reportáže a informace o tom, jak naše země přicházela nejen o část území, ale i o sebevědomí. O tom, jaké byly pohnutky západních mocností, co se dělo v pohraničí a jakou cenu zaplatil náš národ za tzv. mnichovský komplex. Podrobně rozebereme roli prezidenta Edvarda Beneše, jehož kroky jsou často v souvislosti s Mnichovem předmětem docela laciné kritiky,“ říká moderátor Jakub Železný. Komentované zpravodajství uvede ČT1 v neděli 30. září ve dvouminutových vstupech. První bude vysílán v 9.40, další v 16.15 a v 18.50 a večer přijde na řadu hodinový pořad od 21.20.

V rámci výročí uvede Česká televize i britský dokument Mír podle mnichovské dohody (28. 9. ve 20.50 na ČT2), který ukáže, jak premiér Neville Chamberlain na podzim roku 1938 věřil, že zajistil Evropě mír.

Snímek Karola Wilda Mnichov 1938 (29. 9. ve 12.40 na ČT2) zase představí historii Československa pomocí rozhovorů s pamětníky. Dokumentární fikce Kdyby… (30. 9. v 9.35 na ČT2) nabídne odpověď na otázku, jak bychom dopadli, kdybychom tehdy nekapitulovali a postavili se na odpor.

Událostem roku 1938 se věnuje také televizní film Roberta Sedláčka Den po Mnichovu z cyklu České století (1. 10. ve 21.00 na ČT2). Do programu jsou zařazeny i dva filmy natočené na motivy povídek Oty Pavla - Smrt krásných srnců (ČT1 29. 9. ve 21.25 hodin) a Zlatí úhoři 30. 9. ve 22.15 hodin.

Období, začínající před záborem Sudet a končící Pražským povstáním, kdy Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci, zpracovává autorská inscenace Ticho, nahrává se, kterou uvede ČT art už dnes, a to ve 20.50.