Organizátor soutěže obecně prospěšná společnost ProMancus přijímá do konce června přihlášky. Finálový koncert nejlepších zpěváků a vernisáž výtvarných děl se uskuteční pod záštitou olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila ve čtvrtek 2. října 2014 v Divadle na Šantovce v Olomouci.

Patronky

Přihlášky mohou zaslat lidé s pohybovým či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění a rádi zpívají, a to v kategoriích zpěvák/zpěvačka, skupina nebo sbor. Festival je otevřen také lidem s postižením zraku. Podmínkou pro zařazení do nejužšího výběru je odeslání přihlášky a nahrávky písně, případně přihlášky a výkresu, nejpozději do konce června buď elektronicky na produkce@nadoblaky.cz, nebo poštou na adresu ProMancus, o. p. s., P. O. Box 27, 702 27 Ostrava 2.

Více informací najdou zpěváci i výtvarníci na www.nadoblaky.cz.

Festival Nad oblaky se od svého počátku těší mimořádné přízni známých populárních osobností, které na finálovém koncertě nejen vystupují, ale zasedají také v porotě. Čestnou patronkou festivalu je zpěvačka Monika Absolonová, kmotrou Kateřina Kornová. Patronkou letošního ročníku je naše nejúspěšnější a nejoblíbenější královna krásy Monika Žídková.

„Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt, jako je festival Nad oblaky, a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci talentům a šikovným lidem, kteří to v životě nemají zrovna jednoduché. Ta radost, nadšení a energie stojí za to," řekla Monika Žídková, která bude finálové klání také moderovat.

Radost z tvorby

Rovnocennou součástí pěvecké části festivalu je velmi oblíbená výtvarná přehlídka, jejímž patronem je sochař a malíř Kurt Gebauer, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

„Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života ale kdo ji nemá, všichni bychom chtěli něco lepšího , je obdivuhodné, s jakým nasazením a talentem pracují na svém snu. Pro porotu a diváky je hluboký zážitek to, kolik forem může mít radost z tvorby. Pro mě je nezapomenutelné, jak se soutěžící a jejich blízcí umějí společně radovat i z úspěchu svých kamarádů. Věřím, že díky dárcům, vytrvalosti organizátorů a zájmu nás všech budou Nad oblaky trvat tak dlouho jako nebe nad oblaky," popsal svůj vztah k festivalu Kurt Gebauer.

V uplynulých ročnících se do obou částí festivalu registrovalo zhruba osm set padesát zájemců.

„Festival získal velkou popularitu nejen mezi klienty ústavů a domovů sociální péče, ale i mezi širokou veřejností. Specifikem našeho festivalu je jeho pojetí. Dáváme šanci i těm, kteří jednou neuspěli, ale pracovali na sobě, aby za rok předvedli pěkný výkon. Na jednotlivé výkony dohlíží vlídná odborná porota, složená z předních osobností, která odmění každého účinkujícího. Po koncertě se všichni zpěváci setkávají na společenské akci, kde se mohou seznámit s VIP osobnostmi a dalšími účastníky festivalu," vysvětlila ředitelka soutěže Nad oblaky Simona Součková.

Více informací poskytne: Simona Součková, mobil: 724 148 092, e-mail: simona.souckova @nadoblaky.cz.