„Kromě vystoupení v ulicích a také v mnoha zařízeních města a obvodů, například v domovech seniorů, si soubory stihnou také předat své zkušenosti, sblížit se a ukázat, jak folklor prožívají v té či oné zemi, jak vznikal, jaké jsou tamní tradice v této oblasti. Soubory tak nejen předávají to, co se naučily, divákům, ale učí se také samy mezi sebou," říká ředitelka festivalu Kateřina Macečková.


Divákům letos v jednotlivých ostravských obvodech hrají, tančí a zpívají soubory z Mexika, Turecka, Slovenska a Číny. Z domácích souborů účinkují například Chodská dudácká muzika, soubor z Buchovic, Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové, ostravské soubory Hlubina a Hlubinka, Moravský folklorní soubor Ševčík a národopisný soubor Odra. Jednou z lahůdek letošního ročníku festivalu jsou umělci z Číny. „Celkově je tento ročník nabitý pozitivní energií a temperamentem," dodává Kateřina Macečková.

PROGRAM ZÍTRA
16 hodin: Průvod centrem Ostravy
17 hodin: Koncert dětských souborů na Slezskoostravském hradě 
18 hodin: Závěrečný koncert na Slezskoostravském hradě