GAFU Galerie Fakulty umění OU Českobratrská 16, Moravská Ostrava
Termín výstavy: 25. 6. – 24. 7. 2020
Vernisáž ve středu 24. června v 17 hodin
Výstava otevřena: 9 – 15 hodin
Kurátor výstavy: František Kowolowski
Produkce, design a technická podpora: Ivo Sumec
PR: Alexandra Bočková
Pořádá: Fakulta umění Ostravské univerzity Podlahova 3 709 00 Ostrava

Výstava Petra Kamenického OBĚHZdroj: Archiv GAFU

„Vše probíhá tak, jako by v souboru obrazů, který nazývám universem, mohlo k něčemu skutečně novému docházet pouze prostřednictvím určitých zvláštních obrazů, jejichž modelem je mé tělo“[1]. Henri Bergson Petr Kamenický (*1965) je vizuální, multimediální umělec, pedagog a kurátor výstav současného umění. Je spjat s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, kde působí na Katedře výtvarné výchovy jako odborný asistent. Dlouhodobě se zabývá Galerijní pedagogikou a zprostředkováním umění. Je výrazným kurátorem na poli současného umění. Inicioval a kurátorsky vede Galerii Pitevnu ve spolupráci s Archivem MU. Podílí se i na činnosti Strom Art Gallery v Brně.

Dlouhodobým zájmem autora je lidské tělo, jako nástroj poznávání kodifikovaných záznamů tělesnosti a bohatě vizuálně strukturovaných procesů, prožitků, dat a vizuálních informací. Práce autora s obrazem (zobrazujícím) má podobu časových záznamů, které nesou stopy pomíjivosti. Fotografie jsou zachycením inscenovaných situací nebo realizovaných akcí, které jsou následně upravovány či rekontextualizovány v záměrně omezené barevné škále. Malbu pak nahrazují destruktivní zásahy: leptání a stírání vrchních vrstev tisku, řezání, jizvení, sešívání a provrtávání.

 
Tyto zásahy jsou v procesu vzniku díla poměrně razantní až na hranici ničení. Jak konstatuje samotný autor: „ Stejně jako už v minulosti jde stále o poněkud bezohledné a rychlé operace, nic víc, i když to tak možná někdy nevypadá (materiálová náročnost), není moc důležité, jakým způsobem je proces ukončen, jestli úspěšně, výsledná věc se totiž stává znovu jeho záznamem, v lepším případě nositelem experimentu…“. Kamenický pracuje ve svých objektech zároveň s biologickým materiálem, který integruje do svých děl (vlasy, krevní plazmu atd..). Tím také zviditelňuje reálné biologické struktury v jejich metafyzickém a symbolického obzoru. To, co patří tělu, je umocňováno v symbolickém modelu do podoby relikviářů, či schránek tělesné naléhavosti.