Spuštění tří výstav najednou mělo svůj důvod. „Musíme si vyzkoušet několik variant, jak pracovat s prostorem nového sídla a s formáty a dramaturgickými celky, které budeme do budoucna používat. Už v zadání pro architekta bylo obsaženo, že prostory mají unést jeden velký projekt až pět menších výstav. Novou budovu jsme v září 2022 otevřeli výstavou ve všech výstavních sálech, teď tu máme tři samostatné projekty. Ještě nás čeká vyzkoušet monografickou výstavu v celé budově, respektive výstavy, které se potkávají v různých časech, a pak už snad uvidíme, jaké možnosti budova skutečně má,“ komentuje záměr galerie PLATO její ředitel Marek Pokorný.

Na snímky z výstavy nazvané Měli nás za živé a prchali s křikem se můžete podívat ve fotogalerii výše. Fotografie níže zachycují záběry z výstavy Slyším růst trávu:

Fotogalerie: PLATO zkouší možnosti svého nového sídla hned trojicí výstav pI

První, a to mezinárodní projekt, představuje téma sebescénování. Druhá otevírá nový cyklus, který bude věnován rozmanitosti tvorby mladé generace spojené s Ostravou. A konečně třetí přináší report o tom, jak současní ukrajinští umělci a jedna věštkyně uvažují o osudu své země. 

Výstava Nechť dlouhá. Cesta. Vede. Ke. Schodům v. Nebesích.:

Fotogalerie: Osud Ukrajiny na výstavě Nechť dlouhá. Cesta. Vede. Ke. Schodům v. Nebesích.

Expozice se konají až do 16. dubna 2023 a více jsme o nich psali již zde: Ostravská galerie PLATO zve na tři zajímavé a netradiční výstavy