Předčasně byly ukončeny výstavy: Marta Kolářová, Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá / Bedřichovický poledník a Jacques Callot / Zrcadlo světa. Výstavní sály nyní zejí prázdnotou a instalace nových výstav byla pozastavena. Dubnové vernisáže Josefa Bolfa a Pavla Nešlehy byly zrušeny.

Náměstí sv. Petra ve Vatikánu na snímu z 6. března 2020
Mimořádné požehnání Urbi et Orbi odvysílá v pátek také TV Noe


Navzdory tomu, že žádná umělecká a kulturní instituce neví, kdy znovu otevře své brány pro veřejnost, se snaží Galerie výtvarného umění v Ostravě svým návštěvníkům vyjít vstříc a připravit pro ně prohlídky, které zvládnou i z pohodlí svého domova. Na webových stránkách gvuo.cz budou zpřístupněny sbírky v sekcích TOP 100, ZISKY, dále pak ARCHIV VÝSTAV (od roku 2017) a VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY.

Sbírka TOP 100 demonstruje sto vybraných děl, které představují reprezentativní vzorek českého i evropského umění. Najdeme zde umělce od 16. století, dále pak spadající do 19. a 20. století. Zvláštní skupinu tvoří rozsáhlá kolekce expresionismu a kubismu, ale také sociálního umění, surrealismu a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42.

Montessori škola Ostrava nabízí individuální online výuku.
V Montessori škole Ostrava má každý žák svého soukromého online učitele


V rámci sekce ZISKY bylo pro galerijní účely zakoupeno v minulých letech více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun. „V souladu se strategií GVUO jsme vybrali umělecká díla autorů, kteří doposud nejsou ve sbírkách zastoupeni a představují zejména konceptuální proud českého umění počátku tohoto milénia,“ uvedl ředitel Galerie výtvarného umění Jiří Jůza.

V sekci ARCHIV VÝSTAV nalezne zájemce o umění široký výběr výstav, které byly uskutečněny od roku 2017. Mezi ty výrazné patří například Černá země? Mýtus a realita, dále výstava významného slovenského umělce Rudolfa Sikory KONEC SVĚTA? Ekologický komiks a mezinárodně uznávané české umělkyně Kateřiny Šedé Bedřichovický poledník.


V neposlední řadě byly v rámci VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY zpřístupněny některé výstavy pro ty, kteří je nestihli naživo, i pro ty, kteří se chtějí alespoň v mysli vrátit k bílo-zděným galerijním prostorům ještě předtím, než se zase naplno otevřou všem.

Veškeré zpřístupněné sekce lze nalézt zcela jednoduše na stránkách Galerie výtvarného umění Ostrava.

Kino na Hranici: promítání na Olze
Festivaly s termínem jaro 2020 hlásí změny. Dojde k nim i v programu