Zcela zaplněné Divadlo Korez v Katovicích bylo koncem minulého týdne svědkem veselého až happeningového večera.

Dva známí ostravští literáti prozaik Miroslav Sehnal a básník Břetislav Uhlář zde namísto tradičního knižního křtu „zbublinili" polský překlad své společné satirické knihy Godzina v niebie (Hodinu v nebi), kterou vydalo wroclawské nakladatelství Afera.

Prozaickou část knihy přeložil do polštiny přední polský bohemista Jan Stachowski a básnickou poému uznávaný krakovský poeta a literární kritik Krzysztof Lisowski.

Oba společně přeložili už i předcházející prozaicko-poetickou satiru těchto ostravských literátů Hodinu pod drnem.

Ta vyšla v Polsku přibližně před dvěma lety a byla již čtenáři rozebrána. Oba také pochopitelně nechyběli v Katovicích.

Happening

Součástí scénicko-klubové show se stala inscenace ostravského Bílého divadla Poslední večeře a vystoupení mnohonásobného republikového šampiona v moderní magii kouzelníka a iluzionisty Petra Kravčíka -, které měly velký úspěch. Zatímco ukázku Sehnalovy prózy přečetl v polštině Karol Suszka, ředitel, herec a režisér z Těšínského divadla v jedné osobě, Břetislav Uhlář recitoval své verše také v polském jazyce a vysloužil si za svou snahu uznání zcela zaplněného hlediště, v němž převládalo mladé publikum.

„Nepochybuji, že si Hodinu v nebi Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře najde v Polsku obdobně mnoho příznivců jako jejich předchozí knížka Hodinu pod drnem," uvedl Krzysztof Lisowski.

„Zárukou je lehké péro obou autorů, a jejich knížky jsou čtivé nejen tím, že dovedou pobavit, překvapit či vysvětlit různá tajemství, ale zároveň poněkud paradoxně narušují u nás vžitý pojem „česká atmosféra", čili jak my, Poláci, vnímáme literární, ale i tu všední českost. Bereme ji spíš shovívavě, s jakousi přezíravou ironií, což dvojice literátů z Ostravy Polákům po čertech mění," dodal s úsměvem Lisowski.