V Polsku ji pod názvem Godzina próby vydalo vratislavské nakladatelství Good Books. Literární kritička Izabela Mikrut ve své obsáhlé recenzi na stránkách Tuczytam mimo jiné uvádí, že kniha je „okysličujícím fenoménem v Polsku doposud málo známým. Je delikátně erotická, je něžná, vyhýbá se vulgaritám, autoři výtečně ovládají černý humor a jejich prozaicko-básnický celek do sebe skvěle zapadá“.

Chválou nešetří ani jeden z nejprestižnějších polských literárních časopisů Odra. „Sehnal s Uhlářem vytvářejí originální dvojici, z níž první, zkušený prozaik, mistrně rozehrává příběh padesátníka, který po letech potkává cosi něžného, co v něm rozbouří hormonální hladinu,“ uvedla literární kritička Marta Mizuro. „Druhý z tandemu, básník, komentuje hrdinovy životní situace s ironicko-melancholickým nadhledem. Už samotné toto prozaicko-básnické spojení je sympatické, zvláště pak, když je v kontextu s bezuzdným českým smyslem pro humor. Zdá se, že sebeironie a utahování si z každé svátosti je pro naše jižní sousedy normou, nad kterou by se neměl Polák pohoršovat, lepší by bylo naučit se od Čechů nadhledu a smíření se s vlastními slabostmi. Hlavně pak s těmi, s nimiž se stejně nedá nic dělat,“ napsala v lednovém vydání měsíčníku Odra.

„Úspěch u polského čtenáře nás pochopitelně velmi těší,“ řekl Miroslav Sehnal. „Teď napjatě čekáme, jak se jí povede ve světě se sice prastarou kulturní tradicí, ale velmi odlišnou od té naší. Knížku Hodinu pod drnem překládá do arabštiny bohemista Marwan Al Solaiman, který je původem ze Sýrie. Je básníkem a prozaikem, a taky skvělým muzikantem. V polovině února jsem se s ním sešel v Brně. Měl naši knížku u sebe – říkal, že ji vozí stále s sebou, aby do ní mohl kdykoliv nahlédnout. S překladem má být totiž hotov nejpozději do srpna. Náš humor se mu líbí, potěšilo ho, že se nakladatelství Dar Ibn Rushd obrátilo s překladem právě na něj, “ dodal Sehnal.

Název knížky v arabštině je Sáa tahta tturáb.