Stávající ředitelka Arény Renáta Huserová už dříve oznámila odchod do penze. Jejího nástupce vybere komise v čele s předsedou, ostravským primátorem Tomášem Macurou.

Jejími dalšími členy jsou náměstek primátora Zbyňek Pražák, člen zastupitelstva města a komise kultury Ilja Racek, současná ředitelka Arény Renáta Huserová a její umělecký šéf Ivan Krejčí. Výběrové řízení je vypsáno podruhé, v prosinci loňského roku rada města nového ředitele Komorní scény Arény nevybrala.

Proto Renáta Huserová po dohodě s vedením města odložila svůj odchod na konec letošní divadelní sezony.

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne na telefonním čísle 737 270 896 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy Barbora Stankušová. Informace jsou také zveřejněny na úřední desce města a webových stránkách www.divadloarena.cz.