V jeho průběhu vzniknou kovové plastiky, které budou po několik týdnů vystaveny před Domem kultury města Ostravy a v budoucnu pak instalovány v prostoru Farské zahrady poblíž kostela svatého Václava.

Projekt navazuje na úspěšná sympozia dvou předchozích let, rovněž organizovaná školou AVE ART.

Motto sympozia výstižně vyjádřila pravnučka zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, sochařka Jane McAdam Freud, která se osobně zúčastnila loňského ročníku: „Umění je kultura a jsou to právě mladí umělci, kteří budou brzy odpovědní za psychologickou, duchovní i etickou budoucnost této země.“ Ředitel školy AVE ART Jaroslav Prokop k tomu dodává: „Podařilo se nám nejen oživit tradice umělecké práce s kovem, jež jsou s Ostravou neodmyslitelně spjaty, ale také začlenit do realizace programu naše studenty uměleckého kovářství.“

Studenti se i letos budou podílet na práci uměleckých kovářů a odlévačů, kteří na sympozium do Ostravy přijeli z dalších částí republiky a ze Slovenska. Pro tvorbu plastik škola oslovila osm mladých sochařů a studentů sochařství, kteří pracují s kovem. K nim budou přičleněni studenti školy AVE ART.

Realizace kovových plastik proběhne do 11. září ve školní kovárně Vítkovických železáren, kde je umístěno devět dvousetkilogra¬mových kovadlin. „Poslední den sympozia budou plastiky převezeny před Dům kultury města Ostravy, kde budou vystaveny až do posledního října. Jednotlivé práce vyhodnotí odborná komise, v níž mimo jiné zasednou architekt Jan Teisler (autor projektu rekonstrukce Farské zahrady) a výtvarník Petr Sedlík.

K plastikám vystaveným před Domem kultury se budou moci vyjádřit také obyvatelé Ostravy, a to prostřednictvím ankety, v níž určí Cenu diváka. Projekt rovněž řeší vhodné architektonické začlenění výsledných plastik do exteriérů města. Statutární město Ostrava společně s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz stanovilo jako vhodnou lokalitu pro trvalou instalaci plastik Farskou zahradu nedaleko kostela svatého Václava, jejíž rekonstrukce se připravuje.

Plastiky zde budou umístěny poblíž prameniště a vodních ploch, v souladu s představami architekta Jana Teislera.
břetislav uhlář