Obsáhlá publikace mající přes 420 stran je součástí projektu Ministerstva kultury ČR nazvaného Literární odkaz regionu 1918 až 2018 (severovýchodní Moravy a českého Slezska) osobností, událostí, instituce, místa, texty. Ministerstvo projekt finančně celkem štědře podpořilo. Jeho hlavním řešitelem se stala Filozofická fakulta Ostravské univerzity spolu se Slezským muzeem v Opavě.

Literární obraz regionu

Slovník prostřednictvím lexikografických údajů zachycuje literární obraz regionu. Autorská hesla v životopisných, výkladových a bibliografických částech sledují literární rysy oblasti. Upozorňují na určující i zapomínané osobnosti, na okolnosti vzniku literárních děl (zvláště kulturní, historické, národnostní, jazykové), které rozhodovaly nebo je překryl čas, na společenství (časopisy, nakladatelství), ale především na trvající či rodící se literární charakter výlučného prostoru.

Přebal Lliterárního slovníku severovýchodní Moravy a českého Slezska.Přebal Lliterárního slovníku severovýchodní Moravy a českého Slezska.Zdroj: se souhlasem nakladatelství Host

Informativní ráz

„Slovníkové práce, podle našeho názoru, mají ráz informativní a nezdůrazňuje se v něm hodnotící hledisko. Pro sledovaný region bylo příznačné, že se v něm proměňovala skladba obyvatel, neboť mnozí do něj přicházeli za prací a místa se teprve následně stávala domovem. Vedle sebe se tak dostávají autoři různých národností, mnohdy píšících dvojjazyčně, autoři vyznačující se problematickou politickou orientací, jsou mezi nimi bezvěrci i kněží, záměrně v něm zařazujeme osobnosti, které zmizely ze čtenářského povědomí, protože z různých důvodů přestaly publikovat,“ říkají obě hlavní editorky díla Iva Málková a Svatava Urbanová, které publikaci vytvořily s početným, téměř třicetičlenným kolektivem spolupracovníků, jež prezentovali přes tři stovky autorů v tu více či méně rozvinutých slovníkových heslech.

Dopravní nehoda, MS kraj, ilustrační foto.
Řidiči, tohle jsou nejvíce nebezpečné silnice kraje, podívejte se na mapu

Ve slovníku jsou zastoupeni „školní čítankoví klasici“ – Petr Bezruč, Josef Kainar, Vilém Závada, Jarmila Glazarová a další. Tedy, jak už bylo zmíněno, více než tři stovky prozaiků, básníků, dramatiků, písničkářů představuje jednak zkušené „bardy“, ale i začínající literáty, o nichž třeba v budoucnu ještě hodně uslyšíme.

„Domníváme se, že slovník by mohl zaujmout nejenom studenty středních či vysokých škol, ale všechny, komu próza či poezie není ještě tak úplně lhostejná… Brněnský Host, Ostravská univerzita a další odvedli velmi slušnou práci. Věřím, že publikace obohatí literárního povědomí o autorech zmíněných regionů,“ shodují se hlavní editorky díla Iva Málková a Svatava Urbanová.