Pro autorskou tvorbu Michala Résö bylo podstatné, když našel a vypiloval svůj „rukopis“, ke kterému jej přivedly tři osobnosti, jež ho inspirovaly v oblasti umění a výtvarnictví.

Tou první byla pedagožka Alena Ovčáčková, která kumštýře vedla během studia na Lidové konzervatoři v Ostravě. Naučila ho vnímat svět a předměty v barvách seskládaných jako v mozaice, která se neustále proměňuje a svou barevností ožívá a dává věcem jiné hodnoty než jen ty užitkové. Seznámila jej také s grafickými technikami, které výtvarníka zaujaly. Našel  si tak svůj styl a své tisky měl možnost prezentovat na několika výstavách.

V sobotu 18. února 2023 proběhl v hotelu Imperiál v pořadí už patnáctý benefiční ples Rotary klubu Ostrava International.
Tři tygři, Lounová nebo Savka. Ples rotariánů v hotelu Imperiál stál za to

Druhou výraznou osobností, která Michala Résö ovlivnila, byla kamarádka, akademická malířka Inez Tuschnerová, která byla skvělou textilní výtvarnicí, kostýmní návrhářkou a také pedagožkou. Z její bohaté tvorby Michala zaujala především její mistrovská kresba, barevná nápaditost a výrazové figurální zpracování postav.

A konečně třetí personou je akademický malíř Levon Lavyan, současný mistr Akademie/Ateliér. Pod jeho vedením se Michal Résö naučil nově přistupovat k umění jako k poctivému řemeslu, vnímat a vidět barvy i svět z jiných úhlů pohledu, odkrývat postupně slupku povrchu a dostat se k samotné podstatě díla. Levon Lavyan jej rovněž seznámil s díly arménských výtvarníků.

Hudební klub Parník má v Ostravě dlouhou tradici.
Co nabídne? Ostravský klub Parník chystá změny

„Všechny zmíněné osobnosti měly něco společného. Tito inspirativní lidé poctivě přistupovali ke své práci jako k řemeslu, tvrdě pracovali, měli pokoru a vytrvalost. Životní zkušenosti je přivedly k osobitému vyprofilování vlastního charakteru a neoblomnému názoru,“ říká Michal Résö a pokračuje: „Má tvorba směřuje k expresivnímu vyjádření, zajímá mne především figurální tvorba, inspiruje mne výraz člověka, dynamičnost ve zdánlivě neživém prostředí, snažím se zachytit příběh. Mnoho událostí, příběhů a podnětů k tvorbě má také podstatu v mých osobních prožitcích.“

Na vernisáži bude klavírem doprovázet Oleksii Buymister, absolvent Ostravské univerzity, slovem pak Michal Moučka, absolvent DAMU.