„Klavírní dílo Leoše Janáčka je krásné hrát, protože umělec má velkou svobodu individuálního vyjádření. Navíc je to hudba, která se stále více prosazuje i ve světě. U každého studenta se předpokládá, že bude prezentovat něco z české tvorby a svébytnost Janáčkovy hudby k tomu přímo vybízí. Účast na kurzu může být nejen zábavná a přínosná, ale věřím, že přispěje ke kariérnímu růstu začínajících hudebníků,“ říká Ivo Kahánek, který je v cizině pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

Účastníci mistrovského kurzu budou mít garantovány minimálně dvě vyučovací hodiny, avšak v případě potřeby a podle aktuálních časových možností může být tento čas prodloužen. Pro všechny účastníky bude připraven doprovodný program. Kromě přednášky ředitele České filharmonie Davida Marečka na téma Prezentace začínajících umělců se účastníci mohou těšit také na prohlídku Janáčkova rodného domu a památníku. Mistrovský kurz bude zakončen koncertem zúčastněných.

„Jsme velmi rádi, že letos uvedeme mistrovský kurz právě pod vedením Ivo Kahánka. Mladí umělci tak budou mít jedinečnou příležitost osobně konzultovat své schopnosti s jedním z nejlepších českých klavíristů současnosti. Těšíme se na všechny účastníky a věříme, že tímto zavedeme novou festivalovou tradici,“ uvedl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Více informací o přihlášení na mistrovský kurz s Ivo Kahánkem najdou zájemci na www.mhflj.cz.