Žáci a profesoři Střední umělecké školy v Ostravě zde totiž autenticky na veřejnosti předvádějí, jak to vypadá, když se malíř rozhodne vytvářet svá plátna přímo v exteriéru – tedy v plenéru. S dřevěnými stojany, pevnými podložkami a výkresy mapují mladí autoři technikou akrylu či akvarelu život v centru velkoměsta.

„Cílem této výtvarné akce je snaha znovuoživit způsob polozapomenuté malířské práce, typický pro tradičně pojatou realistickou či impresionistickou malbu a zároveň upozornit na to, že i v éře digitálních médií je klasická malba stále velmi inspirativní a přitažlivá jak pro samotné autory, tak pro diváky,“ říká o netradičně pojatém způsobu rozvíjení žákovských dovedností Aleš Hudeček, vedoucí oboru užitá malba na SUŠ Ostrava. Mladí malíři budou na náměstí k vidění ještě v úterý, a to od 9 do 16 hodin.