Autor obrazů Václav Návrat (nar. 1962) od mládí vyrůstal v hudebnické rodině a sám vystudoval housle na AMU v Praze. Je významným sólistou na barokní a klasicistní housle a uměleckým vedoucím několika souborů staré hudby.  

Současně už od dětství projevoval také výtvarné vlohy a soukromě studoval u malíře J. Drhy. Nyní se vyjadřuje především olejomalbou kombinovanou s temperou, akrylem, pastelem nebo koláží. Jde o symbolistní malbu s prvky víceznačného vidění reality, rád využívá také postupy op-artu s hypnotizujícími zrakovými klamy a vzrušivým chvěním na hranách barev.

Okolí Winkelsdorfu, osady na polovině cesty mezi Boškovem a Středolesím.
Za krásnými výhledy na Beskydy i Hostýnské vrchy aneb Winkelsdorfská zastavení

Václav Návrat je členem Unie výtvarných umělců. Zúčastnil se mnoha společných výstav v Ostravě, Praze a Brně a uspořádal desítky samostatných výstav např. v Praze, Krakowě, Ostravě či Olomouci.

Kromě toho studoval také soukromě hudební kompozici. V roce 2000 založil studio a vydavatelství RITUART, které se zabývá tvorbou vícevrstevné computerové hudby. V. Návrat píše také texty a eseje o hudbě. V roce 2005 mu vydalo vydavatelství Volvox Globator sbírku povídek s vlastními ilustracemi, která pojednává o cestě současných mágů s názvem Šamanský úder…