Výstava přibližuje symboliku v křesťanské ikonografii, kde právě květiny hrají významnou roli (například lilie jsou symbol čistoty a cudnosti, granátové jablko plodnosti apod.). Představeny budou také knižní ilustrace s ornamentální kresbou, herbáře a medicínská literatura. Poslední prázdninový den v muzeu vystoupí i Jazzové duo a připravena je derniéra výstavy Ostrava, město neřesti.

Program začne v 17 hodin. Po celou dobu si budou moci v půlhodinových intervalech návštěvníci prohlédnout Ostravu z věže Staré radnice.