Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Ondřej Šimetka se před časem vrátil ze své v pořadí už páté zahraniční mise.