V Roce české hudby a současně k 80. výročí jeho úmrtí vzdá poctu světoznámému tenoristovi a smetanovskému interpretovi Richardu Kublovi (1890–1964) a zároveň uctí i jeho sestru Marii (1891–1974), učitelku hry na klavír a jeho celoživotní oporu.

Díky Marii Kublové a následně rodině Svobodových z Těrlicka se dochovala i Richardova pozůstalost. Tu muzikolog Viktor Velek dokázal promítnout do dvou česko-německy psaných knih o životě a díle tenoristy. Právě s jeho výzkumem podpořeným Ostravskou univerzitou a Nadací Český hudební fond vznikla i myšlenka umístit na rodný dům obou sourozenců pamětní desku.

Špatný technický stav bytového domu na ulici Dr. Šavrdy, 3. května 2024, Ostrava.
Nájemníky městských bytů v Ostravě zaskočil nečekaný dopis. Čeká je vystěhování

Autorem desky je Bedřich Mrkva, student Katedry sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity pod vede-ním docenta Jaroslava Koléška. Vítězné dílo vzešlo ze studentské soutěže a tvoří je dva kruhové segmenty z umělého kamene (bílý cement lehce tónovaný do teplejšího krémového odstínu): první představuje reliéfně modelovaná a sochařsky stylizovaná ústa, druhý je plošný s reliéfem krátkého doprovodného textu o Richardu a Marii Kublových. Motiv je symbolem pro hudbu, zpěv, komunikaci mezi lidmi, ale odkazuje i na blízký vztah obou sourozenců.

Richard Kubla.Richard Kubla.Zdroj: se svolením NDM

„Zmapoval jsem Kublovu kariéru, formou rozhlasového pořadu představil nahrávky jeho zpěvu, v komponovaném pořadu Kublu přiblížil jako filmového herce a všestrannou osobnost (tramping, fotbal, turistika apod.). Ostravskému muzeu jsem zprostředkoval nákup Kublovy pozůstalosti, podílel jsem se na vydání pamětí jeho otce Jana (Vzpomínky na starou Moravskou Ostravu) a v monografii jsem zvěčnil i Richardovu první manžel-ku Lídu Maškovou, významnou janáčkovskou operní pěvkyni v době mezi světovými válkami. Dál už nelze jít,“ říká s úsměvem a ulehčením Viktor Velek, který v neděli spolu s ředitelem divadla Jiřím Nekvasilem krátce připomene Kublův význam, život a dílo.

Slavnostní akt doplní i reprodukce historických nahrávek a jindy rušná Českobratrská ulice ožije alespoň na chvíli zpěvem a mluvou toho, kdo tu strávil dětství a mládí a později se sem rád vracel domů.

Richard Kubla.Richard Kubla.Zdroj: se svolením NDMSlavnostní odhalení desky proběhne v neděli 12. května 2024 ve 13.30 hodin u rodného domu sourozenců Kublových na Českobratrské ulici č. 1276/9 (dnes Mirror Pub).