Členové její moravskoslezské pobočky reagovali na výzvu statutárního města Ostravy k podpoření oživení kulturního života ve známé Stodolní ulici. Projekt literátů není úzce profesně specializovaný, ale má naopak značný multižánrový přesah.

Multižánrový přesah

„Chceme hravou, interaktivní formou oslovit mladou generaci a vzbudit v ní zájem o umění, především pak o literaturu," řekl za Obec spisovatelů prozaik Miroslav Sehnal, který je také autorem a hlavním realizátorem nápadu.

Počátek realizace projektu tkví ve spolupráci s mediálními partnery, v tomto případě s Deníkem, s jehož pomocí budou v průběhu září a října avizovány návštěvy významných regionálních i republikových literátů v přibližně deseti vytipovaných klubech v ostravské Stodolní ulici. Má jít vždy o neformální návštěvu, jakési povídání „přes barový pult", jehož hlavním motivem bude přimět osazenstvo klubů k aktivnímu zapojení se do literární tvorby.

Nohavica, Streichl, Dobeš i Jahelka

„Deklarovaný host, jinak známý prozaik, básník či písničkář, rozvine odstavcem či slokou téma, které nechá na několika listech kolovat mezi přítomnými," vysvětluje Miroslav Sehnal.

„Každý dle vlastního uvážení bude moci pokračovat v daném tématu, a když bude hotov, pošle dílko dál k svému sousedovi. Nepochybuji, že při tom zažijeme spoustu legrace a tvůrčí zábavy. Poezii i prózu pak ve finále představíme formou literárně-hudební féerie, čili nejen v podání profesionálního herce a muzikanta, ale i s audiovizuální projekcí, podtrhující obrazem emotivní momenty literární předlohy," dodává Sehnal s tím, že vyvrcholením akce mají být poslední víkendové dny měsíce října, kdy dojde ve třech vybraných klubech ve Stodolní ulici k prezentaci nejlepších dílek vzniklých formou „pošli to dál". Poezie zazní v přednesu profesionálního herce, ale i jako zhudebněná některým ze známých interpretů folku.

„Z písničkářů jsem stihl oslovit zatím jen Jarka Nohavicu, Pavla Dobeše a Pepu Streichla," uvedl Sehnal.

„Je to příliš čerstvé, než aby mi už dokázali dát jakoukoliv odpověď.

V skrytu doufám, že neodmítnou, pokud vím, kulturní osud Stodolní ulice je pro ně stejně citlivé téma jako pro nás, ostravské literáty."

Trvalým shrnutím, dokumentujícím průběh a výsledky projektu Pošli to dál…až do stodoly, má být podle Sehnala speciální číslo časopisu Obce spisovatelů Průhledy, které celou akci ve všech jejích nuancích profesionálně zaznamená.