Tu pořádá Atelier pro děti a mládež Národního divadla moravskoslezského (NDM). V roli školitelů vystupují herci NDM František Večeřa, Renata Klemensová a také režisér a pedagog Bedřich Jansa.

„Děti do středy projdou hlasovou a pohybovou průpravou a seznámí se se systémem zkoušení," uvedla organizátorka Tereza Strmisková. (las)