Kolekci skleněných děl tam mohou lidé zhlédnout do 3. října. Zoričák, který se narodil na Slovensku, studoval v Železném Brodě a Praze, žije a tvoří od roku 1970 ve Francii. Je rytířem Řádu umění a literatury Francouzské republiky.