Rodák z Bartovic u Ostravy (dnes Ostrava-Bartovice) prožil velkou část svého života ve Vratimově. Studoval hru na klavír na konzervatoři v Ostravě, v roce 1968 absolvoval obor skladba na pražské AMU, kde začal studovat též dirigování, ale studia nedokončil. Později pracoval také jako redaktor Československého rozhlasu a Československé televize, ale i externí režisér. Patnáct let působil jako pedagog na ostravské konzervatoři.

Měl jsem v minulosti možnost osobně poznat tohoto velmi talentovaného skladatele, jehož některé opusy jsou i dnes uváděny nejenom v zámoří. V Eduardu Dřízgovi se snoubila na jedné straně ohromná tvůrčí invence citlivého umělce, na straně druhé i eruptivnost bouřliváka a člověka, který si uměl život vychutnat plnými doušky. A jeho skladby měly úspěch. Vzpomínám si, když počátkem osmdesátých let minulého století vyjel Janáčkův komorní orchestr s tehdejším uměleckým vedoucím Zdeňkem Dejmkem na delší turné do zámoří, u amerického publika sklízela velké ovace právě Dřízgova Malá suita pro smyčcový orchestr.

Napsal několik pozoruhodných symfonií, bohatá je jeho komorní tvorba, připomeňme z ní například Partitu pro flétnu a klavír, která byla úspěšně provedena v Carnegie Hall v roce 2001. Dobře si vzpomínám, když mi tuto novinku Eduard před lety přesně o půlnoci sděloval. Jeho pravidelné noční telefonáty jsem bral jako poctu, v nichž mi umělec oznamoval na čem pracuje, a co by ještě chtěl udělat.

Z vokální tvorby jmenujme třeba jeho Těšínská jablíčka, dueta pro soprán a alt nebo ženský sbor a klavír na slova těšínské lidové poezie (1988), která byla oceněna na skladatelské soutěži v Jihlavě. Ceněny jsou také jeho Sonety na texty italských renesančních básníků, známé jako Milostné sonety, jež byly hrány dvakrát na Pražském jaru. Eduard Dřízga byl velmi osobitý kumštýř, který po sobě zanechal též zcela osobité dílo.

Škoda jen, že se jeho skladby hrají v současné době více v zahraničí než u nás.

Poslední rozloučení s Eduardem Dřízgou se bude konat ve čtvrtek 8. června od 13 hodin ve velké obřadní síni ve Slezské Ostravě.