Multifunkční aula Gong v oblasti Dolních Vítkovic zažije dnes večer hudební svátek. V rámci osmatřicátého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Janáčkův máj se uskuteční moravskoslezská premiéra oratoria pro sóla, sbor a orchestr Edwarda Elgara Sen Gerontiův.

„Věřím, že uvedení v anglosaském světě nesmírně populárního díla se stane velkou událostí. Účinkovat budou proslulý drážďanský stodvacetičlenný chlapecký sbor, sólisté Marlene Lichtenberg, Tomáš Černý, nestárnoucí Richard Novák, Vocal Concert Dresden a Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Rodericha Kreileho," říká ředitel mezinárodního hudebního festivalu Jaromír Javůrek.

Dresden Kreuzchor, drážďanský chlapecký sbor, byl založen jako latinská škola při kapli svatého Kříže, dnes známé jako kostel svatého Kříže, a byl nástrojem k zachování středověké tradice sborové liturgie zpívané chlapeckými sbory až do dnešních dnů. Založen byl před více než sedmi sty lety.

V současné době čítá zhruba 150 sboristů ve věku od devíti do devatenácti let a jeho domovskou scénou je kostel Kreuzkirche na náměstí Altmarkt. Obsáhlý repertoár sboru zahrnuje mimo jiné raně barokní skladby drážďanského dvorního kapelníka Heinricha Schütze, Bachovy pašije, moteta, kantáty, jakož i sborovou hudbu od 19. století až po modernu. Sbor vyrostl na liturgické tradici, v níž je pevně zakořeněn, ale stal se také pevnou součástí národní i mezinárodní koncertní scény. V čele sboru stojí Kreuzkantor, což je jeden z nejvýznamnějších úřadů evangelické kostelní hudby. Osmadvacátým nositelem tohoto titulu od reformace je od roku 1997 Roderich Kreile.

Pořadatelé festivalu Janáčkův máj prosí návštěvníky dnešního koncertu, aby se vypravili do Gongu o něco dříve a zabránili tak vytváření zbytečných kolon aut, které se tvořily při zahajovacím koncertu, jehož začátek musel být posunutý.