Podle ředitele galerie Marka Pokorného má spuštění tří výstav najednou má svůj důvod. „Musíme si vyzkoušet několik variant, jak pracovat s prostorem nového sídla, s formáty a dramaturgickými celky, které budeme do budoucna používat. Už v zadání pro architekta bylo obsaženo, že prostory mají unést jeden velký projekt až pět menších výstav. Novou budovu jsme v září 2022 otevřeli jednou výstavou ve všech prostorech, teď máme tři samostatné projekty. Ještě nás čeká vyzkoušet monografickou výstavu v celé budově a pak už snad uvidíme, jaké výstavní možnosti budova skutečně má,“ komentuje záměr galerie PLATO Marek Pokorný.

Prostory galerie.Prostory galerie.Zdroj: Ilustrační foto se svolením galerie PLATO


První, mezinárodní projekt, se věnuje tématu sebescénování. Druhá expozice otevírá cyklus ostravské scény a věnuje pozornost rozmanitosti tvorby mladé generace spojené s tímto městem. Třetí pak přináší zprávu, jak současní ukrajinští umělci a jedna věštkyně uvažují o osudu své země. Zahájení všech tří výstav se uskuteční ve středu 8. února 2023 od 18 hodin.

Sebescénování a melancholie

Měli nás za živé a prchali s křikem, tak zní název skupinové výstavy, která je součástí mezinárodního projektu The Real Show iniciovaného Centrem současného umění ve francouzské Brétigny zabývajícího se různými aspekty popularity. Kurátorem je ředitel galerie Marek Pokorný. Díla jedenácti umělců a umělkyň v ní pracují s fenoménem sebescénování a sebestylizace, jehož melancholický moment kurátor zdůrazňuje.

Páteční noc ve Fabricu, 4. února 2023.
Sub Focus alias Nick Douwma pro Deník v Ostravě: Rád hraji v malých klubech

Jádrem výstavy jsou díla tří umělkyň. Každá z autorek v nich využívá jiný přístup k sebescénovaní. Fotografická série Markéty Othové nazvaná Mluv s ní zachycuje ve chvilce klidu slavného člověka - zpěvačku Björk, kolem které víří to, co svým sebescénováním dala do pohybu. Video Marthy Rosler pojmenované Sémiotika kuchyně pracuje s absurditou ženských pořadů odehrávajících se v kuchyni. Simone Fattal pak v autentickém záznamu přemýšlení sama o sobě Autoportrét dokládá, jak paradoxním přístupem sebescénování je. Ukazuje, že i autenticita je určitým druhem sebestylizace,“ uvádí k výstavě Marek Pokorný.

Výstava rovněž zahrnuje dva performativní prvky. Desetkrát během trvání výstavy se v galerii uskuteční živá akce s jogíny, která je součástí díla Cvičení dánské umělkyně Niny Beier. Na konci března pak polská platforma radikální pedagogiky Kem School provede se svou skupinou studentek a studentů původní performance vznikající právě nyní v Varšavě pro výstavu v PLATO.

Rozmanitost ostravské scény

Druhá výstava Slyším růst trávu otevírá nový cyklus galerie s názvem K aktuálním problémům místních zdrojů. PLATO od svého vzniku pracuje s globálními tématy, která přirozeně ukazuje i na tvorbě umělců spojených s Ostravou. Nový výstavní cyklus se však zaměří přímo na ně.

Výstava, jejímiž kurátory jsou Jakub Adamec a Marek Pokorný, se věnuje tomu, do jaké míry umělce limituje tvorba v regionu a co znamená zůstat a neodejít do větších měst. „Jsou startovní podmínky či řídká kulturní infrastruktura handicapem, anebo mohou v delším časovém úseku poskytnout šanci na zpomalení a kvalitu života, která není poměřována výkonem?“ ptá se kurátor Jakub Adamec.

Výstava se snaží aspoň částečně postihnout rozmanitost širší ostravské scény a podtrhnout vazbu vizuálních umělců k místní hudební scéně či provázanost s jinými uměleckými druhy. Proto je ve výstavě zastoupena platforma Gin&Platonic a label Korobushka Records.

Osud Ukrajiny

Třetí ze zahajovaných expozic nese název Nechť dlouhá. Cesta. Vede. Ke. Schodům v. Nebesích. Ta představuje práce ukrajinských umělců a umělkyň spojených společným tématem: představou osudu Ukrajiny.

„Když mi lidé, kteří k nám přijíždějí z Ukrajiny, vyprávějí o jejich každodenním životě, je pro mě těžko uvěřitelné, že umělci a umělkyně žijící v Ukrajině jsou vůbec schopni v jejich situaci dále praktikovat umění. Stejně těžké to je pro kurátory a kurátorky výstavy. Jak můžete chtít po někom, kdo je v přímém ohrožení života, aby vám v termínu dodal popisku do výstavy nebo přijel na vernisáž? A právě proto věřím, že tato výstava má velký význam pro obě strany a její návštěvníky,“ doplňuje za kurátorský tým Edith Jeřábková.

Dido a Aeneas.
Ostrava uvidí dvě slavné barokní opery během jednoho večera

Přímo z Ukrajiny byla přepravena dvě díla, další byla svezena z různých míst Evropy, kde jejich autoři v těchto dnech žijí. Z těžce zkoušeného jihoukrajinského Mykolajivu se transportoval objekt platformy Beauty Studio zobrazující volnější představu dronu, jednoho ze symbolů války na Ukrajině, vytvořeného z technického odpadu z míst, kterými válka prochází.

Ve výstavní brožuře tentokrát místo věcných informací k dílům přináší jejich interpretaci, jejíž autorkou je ukrajinská věštkyně Frosiko. Věštba se zdála autorům výstavy příhodnějším médiem, vzhledem k situaci a problematice osudu, než tradiční kurátorský text.

Den po vernisáži, tedy ve čtvrtek 9. února v 18 hodin, se uskuteční komentovaná prohlídka a diskuse s ukrajinskými kurátory.