Tištěný Moravskoslezský deník přináší pravidelně jeho unikátní snímky, které fotoaparátem zaznamenal za více než půlstoletí. Zobrazují město a události, které v průběhu času nenávratně zmizely – domy, ulice či celé části Ostravy, šachty, hutě i průmyslové celky, které za tu dobu doznaly značných změn anebo zcela zanikly a v současnosti už jen vyvolávají nostalgické vzpomínky pamětníků.

Květoslav Kubala fotil sportovce, umělce, politiky, státníky, ale také havíře, hutníky. A protože se Ostrava značně proměňuje, na výstavě návštěvníci zhlédnou téměř stovku jeho fotografií. Květoslav Kubala (1928) byl fotoreportérem Ostravských novin, pak přešel do Ostravsko-karvinského Horníka, od roku 1968 až do odchodu do důchodu (1991) byl fotoreportérem deníku Nová svoboda v Ostravě. I ve svých dvaaosmdesáti letech je velmi vitálním člověkem, který má stále rád fotografování, ale také rybaření.

Kubalova prezentace je součástí dvacátých narozenin Výtvarného centra Chagall, kde bude v pátek rovněž zahájena výstava Proměny Ostravy ve výtvarném umění.

„Umělcům, kterým Ostrava učarovala, je mnoho. Je to dlouhý výčet jmen a děl, která jsme připravili. Vzpomenul bych alespoň některé autory, jejichž díla vystavujeme – jsou to Bohumír Dvorský, Ferdiš Duša, Helena Salichová, Vilém Wünsche, Jan Zrzavý, Jan Bauch, František Jiroudek, Břetislav Bartoš či František Jiroudek. Tito umělci se už na nás dívají z malířského nebe, ale na výstavě jsou zastoupeni také žijící tvůrci,“ říká kurátor obou výstav a šéf Výtvarného centra Chagall Petr Pavliňák.

Záštitu nad výstavou Proměny Ostravy ve výtvarném umění převzal známý ostravský mecenáš umění Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice, a. s.