S bývalým diplomatem a uznávaným polským bohemistou Janem Stachowským jsme se setkali při jeho nedávné krátké návštěvě Ostravy.

Přijel původně pouze na setkání s ostravskými literáty Miroslavem Sehnalem a Břetislavem Uhlářem, jejichž společnou prozaicko-poetickou knížku Hodinu v nebi přeložil společně s Krzysztofem Lisowským právě do polštiny, neunikl však pozornosti médií a do programu svého jednodenního pobytu nakonec zahrnul kromě setkání s autory také hodinovou besedu s redaktorkou Českého rozhlasu Dagmar Misařovou v oblíbeném pořadu Apetýt a našel si i chvilku pro rozhovor s několika ostravskými novináři.

Uznávaný překladatel

Pamětníci počátků demokratických proměn naší společnosti si jméno Jana Stachowského spojí patrně s jednáními, která absolvoval coby čelný představitel polské Solidarity s naším někdejším premiérem a prezidentem Václavem Klausem, nebo s jeho několikaletým působením na polské ambasádě v Praze, kdy organizoval řadu schůzek s bývalými českými disidenty.

Dnes se už politikou nezabývá, k Česku má však stále velmi blízko, neboť ve svém rodném Polsku patří k velmi uznávaným bohemistům a literárním teoretikům. Z češtiny do polštiny už přeložil například některá díla Bohumila Hrabala (Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále), Arnošta Lustiga (Nemilovaná), Jana Pelce (…a bude hůř), Oty Filipa (Nanebevzetí Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy), Oty Pavla (Jak šel táta Afrikou), Josefa Škvoreckého, Ivana Klímy, Michala Viewegha, ale také ostravské autorské dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář. Překlad jejich společné knihy Hodinu pod drnem vzbudil v Polsku zájem čtenářů i pochvalný ohlas literárních odborníků.

Česká atmosféra

Při jeho nejnovější návštěvě Ostravy doprovázel Jana Stachowského renomovaný kritik a publicista, ale také uznávaný polský básník Krzysztof Lisowski držitel Ceny Andreje Bursa a Stanislava Pietaka, což jsou nejprestižnější polská literární ocenění. Oba polští literáti dokončili v minulých dnech překlad další společné knihy ostravského literárního tandemu.

„Nepochybuji, že si Hodinu v nebi Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře najde v Polsku obdobně mnoho příznivců, jako jejich předchozí knížka Hodinu pod drnem," uvedl Krzysztof Lisowski.
„Zárukou je lehké pero obou autorů, jejich knížky jsou čtivé nejen tím, že dovedou pobavit, překvapit, vysvětlit různá tajemství. Zároveň poněkud paradoxně narušují u nás vžitý pojem „česká atmosféra", čili jak my, Poláci, vnímáme literární, ale i tu všední českost. close Jan Stachowski zoom_in

Bereme ji spíš shovívavě, s jakousi přezíravou ironií. Přijel jsem do Ostravy, abych na vlastní oči viděl dvojici pánů, kteří si dovolují měnit Polákům jejich už léta vžitý názor na své jižní sousedy," dodal Lisowski s úsměvem.

„Základem Hodinu v nebi je stejně jako v předchozí knížce Hodinu pod drnem Sehnalova novela," přitaká Jan Stachowski. „Se šikovnou vypravěčskou zdatností přenáší čtenáře do uzavřené společnosti, do magického prostoru vesničky, odříznuté v zimě tak trochu od civilizace, obývané svéráznými bytostmi a podivíny, zdá se, že nikoli z našeho světa.

Svižné, vtipné dialogy, atmosféra tajemství a napětí, zajímavé charakteristiky postav, ironie a sebeironie muže, který se potýká s úskalími zralého věku toto nejsou zdaleka všechny přednosti Sehnalovy prózy," míní Jan Stachowski.

„A Uhlářova poéma stejně jako jeho básně v dřívější knize Hodinu pod drnem není pouhou ilustrací myšlenek a námětů kolegovy prózy," zamýšlí se Krzysztof Lisowski. „Představuje spíše zajímavý, ušlechtilý ekvivalent společných, generačních zkušeností, nálad, úvah, jakousi bilanci určitých etap intenzivního uměleckého života.

Celá knížka poskytuje čtenáři kromě vysoké literární hodnoty a požitku z četby nádherný pocit ,zázračného bytí´ mezi nebem a zemí. Dávkuje vznešenost, jadrnost i přízemnost, občas šlehne strohou realitou fádního života, aby vzápětí pohladila touhami, bez nichž naše existence nemá smysl," uzavírá Krzysztof Lisowski své hodnocení.

Česko-arabský večer

Kniha Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře Hodinu pod drnem, která vzbudila zájem Poláků, takže si už brzy budou moci přečíst její pokračování Hodinu v nebi, usiluje nyní i o přízeň arabského čtenáře. Letos na jaře vyšla v Egyptě v překladu syrského bohemisty Marwana Alsolaimana, se kterým se, stejně jako s oběma ostravskými literáty, budete moci sejít v sobotu 13. července v kapli svatého Ondřeje na Hukvaldech. Jejich vystoupení je součástí doprovodného programu dvacátého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.