Ostravské alternativní prostředí opět v březnu ozdobí pestrý program Antikvariátu a klubu s galerií Fiducia. Hned v osmi akcích se vystřídá výtvarné umění, hudba i diskuze. A nic z toho se rozhodně nebude týkat témat všedních.

Hned 2. března od 18 hodin se bude v galerii Dole konat vernisáž výstavy Jany Vojnárové s názvem Album každodenních pozic. Její sugestivní koláže vytvořené z různých materiálů často čerpají z tématu figury a postavy, které se celou touto tvorbou prolínají.

Den na to, 3. března od 19 hodin proběhne ve spolupráci s dramaturgem Martinem Režným koncert na poli experimentální hudby, improvizace a audiovizuálního umění. Ve Fotografické galerii Fiducia se představí čeští, finští a rakouští hudebníci, konkrétně Mikko Savela, Paul Gründorfer, Lucie Vítková a Daniel Skála. Zvukové experimenty zmíněných umělců se budou pohybovat na hraně několika směrů a budou mít také skrytý tematický přesah.

12. března od 18 hodin ve Fotografické galerii Fiducia začne vernisáží výstava fotografa Miroslava Myšky s výmluvným názvem Akty 1970 – 2000. Autorova tvorba se dá představit a přiblížit slovy jako proměnlivost, hravost, empatie a zvídavost. Umělec pracuje s přesahem do digitální koláže, ale nebojí se používat i osvědčené postupy.

Co se týče diskuzí, 17. března od 18 hodin má Fiducia připravenou besedu s novinářem Alexandrem Neumannem v rámci festivalu ProTibet na téma První návštěva dalajlamy v Čechách. Diskutovat se bude nejenom o tom, co jí předcházelo, ale také o současné situaci a o tom, jak je doba příznivě či negativně nakloněna různým věcem.

Křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava dohromady s vysazením nového keře k pamětní desce mlýna na Mlýnské ulici místo katalpy proběhne 20. března od 18 hodin. O dva dny později, 22. března od 18 hodin proběhne akce pro rodiče s dětmi s názvem Současné umění hravě a bez nudy s lektory Marcelou a Maxem Lysáčkovými.

V rámci 200. výročí od narození spisovatelky Boženy Němcové se bude 24. března konat od 18 hodin komponovaný pořad Moniky Horsákové a hostů věnovaný životu a dílu této velké české osobnosti. Hosty budou Jakub Chrobák a Pavel Hruška a diskutovat se bude nejenom o životě a díle Boženy Němcové, ale také o její málo známé osobní korespondenci s jinými soudobými osobnostmi.

Poslední program v březnu zaujme diskuze, která se uskuteční 26. března od 18 hodin a bude na téma Kosmický vábič Walt Whitman. Moderovaná diskuse s překladateli Ondřejem Skovajsou a Hanou Lundiakovou se bude týkat nejen nového překladu díla Listy trávy, která se stala ikonickou sbírkou svou formou populární dodnes.