Výtvarné centrum Chagall v Ostravě bylo založeno před pětadvaceti lety. Na počátku devadesátých let minulého století, kdy vznikalo, se našlo dost pesimistů, kteří příliš nevěřili v jeho existenci.

Jenže postupně se toto centrum rozrostlo a jednu dobu nabízelo výstavy ve výstavních prostorách či galeriích nejenom v samotné Ostravě, ale také například v Karviné, Čeladné či Brušperku.

A také jsme se v nich dočkali zajímavých výtvarných prezentací významných umělců. Stačí namátkou jmenovat například Jiřího Koláře, Jana Baucha, Olbrama Zoubka, Vladimíra Preclíka, Jana Saudka, Olgu Vyleťalovou, Vladimíra Komárka, Jiřího Suchého, Miroslava Horníčka, Eduarda Ovčáčka, Jana Kristoforiho, Milana Knížáka, Kristiana Kodeta, Jiřího Šuhájka, Kamilu Ženatou, Bohumila Eliáše, Františka Krasla, Roberta Vana, Květoslava Kubalu a mnoho dalších.

„Když jsme v roce 1990 začínali, někteří nevěřícně kroutili hlavami a pochybovali o tom, že by na pomyslných hranicích Moravské Ostravy a Přívozu mohlo vyrůst nějaké výtvarné centrum," vzpomíná na začátky „Chagallu" jeho současný ředitel Petr Pavliňák. Ale na konci devadesátých let provozoval „Chagall" celkem šestnáct galerií a to se odráželo i v množství realizovaných výstavních projektů, kterých bylo kolem osmdesáti ročně.

Nohavica i Tokoš

„Vedle výstav se zde konaly koncerty, křtily se próza i básně, pořádaly se besedy, zájezdy za uměním, především na benátské bienále, ale také do Vídně, Londýna či Paříže. Cestu k nám si našli herečka Eva Vejmělková, zpěvačka Věra Špinarová, operní sólistka Eva Dřízgová-Jirušová, Janek Rokyta se souborem Technik, písničkáři Jaromír Nohavica, Pepa Streichl či nezapomenutelný herec a recitátor Lubor Tokoš," vzpomíná Petr Pavliňák.

Ale jak sám dodává, nebylo jen posvícení.

„Minimálně dvakrát ročně jsem uvažoval, že skončím s podnikáním v oblasti umění a začnu se věnovat úplně něčemu jinému. To byly krizové okamžiky, které se ne vždy lehce překonávaly a dodnes trvají," přiznává Petr Pavliňák.

Sólo pro Graffiti Art

„Nejednou nám vyčítali především mladší alternativní autoři, že jdeme po vyšlapaných komerčních cestičkách a bojíme se experimentu. Samozřejmě že v soukromém podnikání se sází spíše na jistoty. Ale naše galerie se věnovala tvůrcům netradičních výtvarných postupů v případě pořádání akce Graffiti Art Ostrava. Mládí bylo zastoupeno také na třech ročnících Bienále české grafiky a mezinárodních výstavních projektech Výtvarné dotyky Visegrádské čtyřky a Grafické dotyky Visegrádské čtyřky, které byly reprízovány ve všech spolupracujících zemích," doplňuje Pavliňák.

A co nabídne Výtvarné centrum Chagall jeho návštěvníkům v letošním roce?

„Těch výstav je celá řada. Ale chtěl bych upozornit alespoň na některé. Ještě v první polovině roku nás čeká přehlídka surrealismu a fantazijního realismu v představivosti výtvarníků, takže v tomto případě nabídneme díla Jana Součka, Luďka Peška, Josefa Fojtíka a dalších autorů," informoval Petr Pavliňák.

Světová esa

Během května a června budou vystaveny v „Chagallu" kresby, grafiky a další artefakty světových uměleckých velikánů, jakými nesporně byli a zůstávají Picasso, Dalí, Miró či Chagall. Výstava bude součástí mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.

„Jejich tvorbu představíme především v grafických listech, které budou ještě doplněny například o gobelín návrhy Dalího pro užitné předměty," řekl Petr Pavliňák.

A samotné narozeniny Výtvarné centra Chagall, které připadnou na letošní září, naservírují návštěvníkům obrazy, grafiky, sochy i umělecké sklo pětadvaceti vybraných autorů, mezi nimiž budou například Josef Istler, Josef Liesler, Jan Kristofori, ale také Jiří Neuwirt, Josef Odráška, Kristian Kodet, Jan Bauch a mnozí další.