V těchto dnech vychází výpravná monografie představující v úplnosti jeho tvorbu, která prošla složitým vývojem od secese přes modernu, kubismus, národní dekorativismus, takzvaný holandský racionalismus a moderní klasicismus až po avantgardní styly – konstruktivismus a funkcionalismus.
Jeho architekturu a urbanistické projekty, nábytkovou a interiérovou tvorbu i jeho spolupráci s významnými výtvarníky - dílo úctyhodné už jen prostým soupisem prací - přibližuje autorský tým respektovaných historiků umění a špičkových fotografů, stejně jako množství původních plánů, studií a archivních fotografií.

Josef Gočár byl ovšem také urbanista, který vytvořil moderní centrum Hradce Králové, projektoval rovněž mosty, výstavní pavilony, továrny i církevní stavby.

Po léta spolupracoval s Baťovou firmou.

Byl předsedou spolku Mánes, rektorem pražské Akademie výtvarných umění, kde vychoval řadu předních architektů.

Byl velmi oblíbenou osobností, nejen žáky a spolupracovníky ctěný gentleman, jehož znali i z pražských kaváren, kde sedával s nezbytným doutníkem v ruce. Pod knihou Gočár jsou podepsáni Jiří T. Kotalík, Zdeněk Lukeš, Pavel Panoch, Daniela Karasová a další autoři. Výpravná publikace má 440 stran a 535 vyobrazení. Vydalo ji nakladatelství Titanic a měla by se objevit na knižních pultech už v těchto dnech.