Vytvořil úctyhodné dílo. Rodákovi z Třince, který v letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky a současně jako host v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Antonína Kybala, snad nejvíce učarovala grafika.

Ve své tvorbě se zabýval také malbou, koláží, plastikou, vizuální poezií, fotografií a instalacemi. V českém kontextu jako jeden z prvních přinášel díla z oblasti lettrismu.

Grafika byla radost

Grafika se stala jeho celoživotním „údělem“. O tom, jaký k ní měl vztah, se před časem Eduard Ovčáček vyjádřil v rozhovoru pro Moravskoslezský deník.

„Jistě nemohu říci, že by se grafika stala mým údělem, ale spíše radostí. Moje grafiky jsou do jisté míry výtvarnou reflexí událostí, které běžely kolem mě. Grafika je pro mě, v přeneseném slova smyslu, způsobem komunikace s lidmi, kteří dovedli pochopit poslání alternativní umělecké scény. Toto médium bych doplnil ještě o fenomén poezie, která je důležitým společným jmenovatelem v celém mém životě. Symbióza těchto dvou médií mi především pomohla vytrvat v rezistenci v období totality a pomohla mi vždy nalézt východiska nejen ke správné cestě, ale i ke kritické pozici v drsné realitě,“ vyznal se tehdy doslova autor.

Reflektovat okolní svět

Ovčáčkův umělecký záběr byl velmi široký. Grafik, malíř, sochař, básník, performer, pedagog. A co mu vše tato média „dala“?

„Přirozenou vlastností tvůrčího člověka je reflektovat podněty okolního světa. Hledat, nalézat a naznačovat řešení ve výtvarném jazyce. Práce s různými médii vždy s sebou nese možnost experimentu a transformace myšlenky do různých neobvyklých poloh. Jsou to pro autora vždy obrovská překvapení a přínos ověřit si nosnost řešení v dané situaci. Moje práce je touto metodou vlastně posedlá. Využívám co nejvíce možností proměňovat téma pomocí různých médií. Rád se vracím k výtvarným pracím, které jsem realizoval již před mnoha lety, abych je podrobil nosnosti elektronického grafického média,“ uvedl pro Deník Eduard Ovčáček u příležitosti svých osmaosmdesátých narozenin.

V ostravské Galerii výtvarného umění bude v úterý 28. března v 17 hodin zahájena retrospektivní výstava a prakticky celý Dům umění dává prostor k prezentaci jeho výběru z celoživotní tvorby. Kurátory výstavy jsou Berenika Ovčáčková (dcera autora a též výtvarnice), Jiří Machalický (teoretik a historik umění) a Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.