Příležitost dostávají všichni, kdo mají chuť uskutečnit své básnické či prozaické ambice po boku osobností, které jsou v tomto směru považovány za zkušené profesionály.

Do projektu Pošli to dál…až do stodoly!, realizovaného ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava, se zapojilo celkem čtrnáct spisovatelů, písničkářů, ale i filmařů a literárních teoretiků. Připravili hru, k níž se může přidat úplně každý.

Stačí si vybrat „rozehrávku" v podobě prozaického odstavce, sloky básničky či písničky a dopsat k ní pokračování vlastní odstavec nebo verš.

Série literárních rozehrávek dnes začíná ve Stodolní ulici v klubech Dublin od 17 hodin a v Červené duně od 19 hodin, v nichž spisovatel, scénárista a záhadolog Arnošt Vašíček spolu s režisérem, scénáristou a hercem Tomášem Magnuskem budou vybírat spoluautory svých budoucích opusů.