Přednáška se koná v rámci cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku. Přednášky budou probíhat do června, a to vždy druhé úterý v měsíci. Příští přednáška se uskuteční 9. února 2010 na téma Ženy českých panovníků ve středověku.

V rukopisu Liber depictus dominuje obraz nad slovem. Obsahuje Bibli chudých, dvě biblická podobenství a legendy o světcích, mezi nimi i legendy o svatém Václavu, jeho babičce svaté Ludmile a svatém Prokopu. Velice cenný rukopis se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Na přednášce bude prezentována jeho částečná faksimile.