Knihu napsala docentka Eva Mrhačová s kolektivem, čtyřnásobná děkanka Filozofické fakulty této univerzity a současně její spoluzakladatelka.

„Autorka jako středověký kronikář v knize nejen zaznamenává události, jichž byla přímo či zprostředkovaně svědkem, a které považuje pro rozvoj univerzity a jejich fakult za stěžejní, nýbrž je také z pohledu své osoby glosuje, hodnotí a hledá zásadní momenty, které ovlivnily a v budoucnu ovlivní její další rozvoj…“ píše mimo jiné v předmluvě tohoto knižního opusu profesor Aleš Zářický, současný prorektor Ostravské univerzity.

„Na zdejším vyšším a vysokém učilišti (míněno i to, co předcházelo autorčině působení na Ostravské univerzitě (OU), v případě Evy Mrhačové dlouholetá pedagogická činnost na Pedagogické fakultě – pozn. red.) jsem prožila více než šedesát let svého dospělého života. Když mě současný rektor OU, profesor Jan Lata, před časem požádal, abych napsala vzpomínky na vznik univerzity, ráda jsem souhlasila, neboť jsem už jednaz posledních žijících osob, které celou historii naší instituce zažily na vlastní kůži,“ říká Eva Mrhačová.

Nejen pro pamětníky

Publikace je podrobnou „seznamkou“ se šesti fakultami, dvěma instituty a jedním ústavem, které nyní tvoří Ostravská univerzita. Přibližuje také významné zakladatele ostravského vysokého školství (pokud jde o humanitní obory), mezi něž patřili například profesoři Vlastimil Uher či Alois Sivek. Připomíná historické mezníky v dějinách předcházející Pedagogické fakulty i „podrobnou anatomii“ vzniku univerzity na počátku devadesátých let minulého století.

close Přebal publikace Příběh Ostravské univerzity. info Zdroj: se svolením Ostravské univerzity. zoom_in Přebal publikace Příběh Ostravské univerzity. Je zajímavé, co přály známé osobnosti nově založené Ostravské univerzitě v roce 1991. „Co bych dal do vínku Ostravské univerzitě? Ale vždyť je to jasné: vynikající učitele, nadané a pilné studenty, dobré radostné prostředí,“ poblahopřál například Pavel Tigrid, někdejší ministr kultury České republiky. Ostravská univerzita je už dospělá. Začínala se třemi fakultami, dnes jich má šest. V jejím čele se vystřídali renomovaní rektoři – profesoři Jaroslav Hubáček, Jiří Močkoř, Vladimír Baar a docent Petr Pánek. Pokud jde o toho současného, tím je Jan Lata.

Čtenář najde také chronologicky podrobná a přehledná fakta ve slovech, číslech či ilustracích a fotografiích z jednotlivých fakult. Dozví se, které známé tváře tuto vysokou školu absolvovaly, kdo z osobností byl jmenován doktorem honoris causa a kterými úspěchy se mohou pyšnit jednotlivé fakulty. Najde zde rovněž přehled minulých i současných pedagogů a řadu dalších zajímavostí, jež si jistě přečtou nejenom třeba její bývalí absolventi, ale možná i ti čtenáři, které zajímá život v krajské metropoli včetně toho vysokoškolského.

K TÉMATU

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Ostravě, založena byla roku 1991. Skládá se z šesti fakult, dvou institutů a jednoho ústavu. Poskytuje kompletní vysokoškolské vzdělání studentům v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Univerzita nabízí vzdělání ve všech formách, tedy v prezenční, distanční i kombinované formě studia.