Podílejí se na něm dramaturg Martin Červenka, kameramani Miroslav Janek a Karel Čtveráček a režisér Pavel Štingl. Průvodce pořadem je herec Jiří Fero Burda.

„Raport o Velké válce je jedinečnou dokumentární kronikou. Je tvořena mozaikou ze zážitků českých vojáků, které spojuje účast v ničivém celosvětovém válečném konfliktu v letech1914 až 1918, jehož dozvuky ovlivnily chod celého 20. století," říká Jolanda Pilařová z ostravského studia České televize.

PÁTREJTE S NÁMI Česká televize připravuje ke 100. výročí první světové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce.

Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotografie i další památky vašich dědečků vojáků, kteří se zúčastnili bojů. Pátrejme společně s historiky po jejich osudech. 

Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava, e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz.

„Českého odvedence sledujeme od prvních vražedných výstřelů v Sarajevu, při postupu v srbských horách, v pekle Haliče, za vysilujících italských ofenziv nebo během strhující legionářské anabáze ruskou Sibiří. Hrdiny projektu budou naši pradědečkové, kteří tehdy na vlastní kůži zakoušeli nejrůznější válečné hrůzy i drobné radosti na zemi, ve vzduchu, na moři i pod hladinou," dodává kreativní producentka Lenka Poláková.

Výzva k veřejnosti

První díl Raportu o Velké válce bude netypický. Jde v pravém smyslu o prolog k celému cyklu, který je koncipovaný především jako výzva k veřejnosti. „Chceme totiž, aby spolutvůrci cyklu byli i televizní diváci, kteří našemu badatelskému týmu poskytnou paměti svých dědečků, jejich fotografie a válečné suvenýry. V televizním vysílání a na webu ČT se na ně obracíme s výzvou, na kterou v těchto dnech přicházejí první ohlasy. I na základě dokladů o stále živé paměti v rodinách potomků těchto zapomenutých hrdinů se dokumentaristé a tvůrci cyklu snaží rozkrývat osobní osudy a souvislosti, které vyplývaly z účinkování konkrétních vojáků v bojích světové války," doplňuje Lenka Poláková.

Je pozoruhodné, jak silné jsou některé rodinné legendy ve vztahu k první světové válce. Rodinná alba ukrývají podobenky ještě z dob, kdy fotografie byly vzácností. Dodnes se v rodinách s úctou opatrují deníky a dopisy vojáků a řada dalších osobních dokumentů. Mnohé příběhy daleko přesahují válečná léta. Každý díl nového cyklu by měl na příběhu jedné rodiny prokázat, jak pozoruhodné a státotvorné byly obyčejné osudy vojáků. Jejich uchopení logicky povede ke zjištění, že vlastně nebylo malých příběhů. V pořadu budou využity dosud nezveřejněné fotografie ze soukromých archivů a unikátní filmové záběry. Zazní i dobové frontové písně.

Televizní projekt Raport o Velké válce svým specifickým přístupem splácí dluh české dokumentaristiky lidem a událostem, na které se pozapomnělo.