Na generálce v Divadle loutek, filmovém festivalu, folklorních slavnostech, tiskové konferenci s význačným hudebním instrumentalistou či při rozhovoru s proslulou sopranistkou. Ale jak se stal František Řezníček, známý ostravský fotograf, člověk neustále spěchající za novými a exkluzivními záběry, galeristou? Tuto otázku jsem si položil nedávno, když jsem kráčel po Chelčického ulici a plakát na dveřích galerie G7 zval na výstavu z tvorby dnes už bohužel zesnulého třineckého fotografa Jana Byrtuse. Proto jsem vstoupil, abych se dověděl více.

„Galerie G7 je v provozu už čtvrtý rok. Právě na Chelčického ulici se uvolnily prostory, z nichž se vystěhovala tiskárna a vázání knih, a dostal jsem nápad, že bychom zde mohli vytvořit příjemné interiéry pro výstavní činnost. Bylo to v době, kdy shodou okolností za mnou přišel podnikatel a také nadšený fotograf Dalibor Bednář, který měl stejnou myšlenku. A tak slovo dalo slovo. Dalibor galerii sponzorsky dotuje prakticky dodnes a já se starám o ostatní věci. Myslím si, že zatím se nám naše spolupráce velmi osvědčila, cestu k nám si našli také návštěvníci, zejména při vernisážích, takže zatím jsme spokojeni. Pochopitelně, že bez Bednářových dotací bychom nemohli být,“ vysvětluje František Řezníček. Podle jeho slov výstavní dramaturgie chce návštěvníkům nabídnout především fotografi ckou tvorbu mladších, ale i starších autorů nejenom z Moravskoslezského kraje. Prostor zde dostávají také malíři, sochaři a studenti středních a vysokých uměleckých škol. V G7 byly k vidění fotografi e Františka Krasla, Bohuslava Růžičky, Dalibora Andrýska, dřevěné obrazy Viktora Konečného, plastiky sochaře Pavla Váchy a díla mnoha dalších autorů.