Uvede zde klasický balet Labutí jezero a odpolední představení pohádkového Louskáčka na hudbu P. I. Čajovskéhok. V obou z nich budou účinkovat i děti Baletního studia Národního divadla Moravskoslezského. O tomto unikátním spojení a nadějích ostravské baletní scény hovoříme s uměleckou šéfkou baletu NDM Lenkou Dřímalovou.

Studio připravuje děti do dětských rolí v operních a baletních inscenacích NDM. Ale jak vznikl nápad spojit studio a Russian Classical Ballet? V čem bude spočívat?

Na naše baletní studio se obrátila tisková mluvčí promotérské agentury, která již několik let přiváží do České republiky představení Royal Moscow Balet. Letos dostala agentura nečekaně od ruské produkce nabídku zapojit do obou představení – Labutího jezera i Louskáčka – také žáky českých baletních přípravek v Praze a Ostravě, kde se budou představení konat. Lektorky našeho baletního studia samozřejmě s velkou radostí na tuto nabídku kývly a o nadšení vybraných dětí a rodičů asi netřeba hovořit. Nyní děti podle zaslaných videomateriálů nacvičují s lektorkami několik vstupů do Louskáčka a Labutího jezera. Se souborem se děti setkají až v den představení na společné zkoušce přímo v Gongu. A potom se už večer pojede hned „na ostro“.

Baletní studio NDM má dlouholetou tradici. Kdy bylo založeno a kdo stál u jeho zrodu?

Baletní studio NDM bylo oficiálně založeno v roce 1979 za působení tehdejšího šéfa baletu Alberta Janíčka a za pedagogického vedení baletní mistryně Heleny Hurychové. Děti, které do něj docházely, tančily v mnoha baletních inscenacích, např. Broučci, Z pohádky do pohádky, Marná opatrnost, Spící krasavice, Louskáček, La Syphide, Popelka, Tři mušketýři.

Je studiem výběrovým nebo to může zkusit každý?

Děti se zájmem o balet do studia přicházejí prostřednictvím náboru, který je otevřen dětem ve věku od šest let. Zkusit to může samozřejmě každý, nicméně je potřeba říct, že vybíráme děti disponované pro balet s dobrým hudebním sluchem.

Co je posláním studia?

Hlavním cílem baletního studia NDM je probuzení zájmu o taneční pohyb, zpevnění svalového tonusu, osvojení návyku správného držení těla, zlepšení koordinace a rozvíjení rytmického cítění. Studio vychovává mladé taneční talenty a učí děti lásce k divadlu. Nenásilnou formou je výuka zaměřena na oblasti klasického tance, lidového tance, taneční gymnastiky, improvizace, kreativity a tvořivé práce rytmem. Výuka je přizpůsobena věku, pohybovým schopnostem a nadání dětí. Baletní přípravka NDM samozřejmě vychovává nejmladší baletní generaci tak, aby nejlepší žáci mohli pokračovat v dalším studiu na odborných tanečních školách a poté zahájit možnou profesionální dráhu.

Najde se v Ostravě dost talentovaných dětí? Poznáte talent ihned?

Na nábor do baletního studia k nám každoročně přichází spousta dětí. Při náboru se díváme především na tělesnou stavbu dítěte, zda je dítě disponované, jestli má hudební sluch a dokáže vytleskat zadaný rytmus. Jestli je dítě talentované a nadané pro balet a jiné taneční styly, lektorky poznají prakticky hned. Přichází samozřejmě i děti, které třeba nejsou zcela disponované, ale jsou pilné a cílevědomé a tím mohou mnohé změnit.

Je dost dětí, které pak pokračují v dalším studiu na odborných tanečních školách a poté zahájí profesionální dráhu?

Ano. Většina dětí posledního ročníku baletního studia se každoročně připravuje na talentové zkoušky. V loňském roce absolvovalo talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě celkem šest dětí Baletního studia, tedy všechny vhodné věkem. Uspělo pět z nich, což je potvrzením toho, že studio bylo a je pro Janáčkovu konzervatoř nekvalitnější líhni talentů.