Středověcí lidé měli velice blízko k ptákům, kterým věnovali překvapivě mimořádnou pozornost. Vyprávěli si o nich, malovali je, imitovali jejich zpěv, a dokonce jim připisovali zázračné vlastnosti. Výjimečné postavení v ptačím světě měl orel, který byl již od starověku považován za krále všech ptáků, nositele ohně, hromů a blesků, posla bohů, a dokonce i za symbol Slunce. Ve středověku zůstal symbolem velkých říší, proto se často objevoval na insigniích moci: na žezlech, královských a císařských jablcích, trůnech, korouhvích a erbech. Nebyl ale jen kladným představitelem ptačí říše. Jako zlý pták byl symbolem pýchy, krutosti a lakoty. Přednáška přiblíží na základě dochovaných písemných a vizuálních pramenů středověké představy o králi veškerého ptactva. 
Začátek bude v 16.30 hodin, vstup volný.