Ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě v Repinově ulici bude zítra v 17 hodin zahájena rozsáhlá výstava vzácných děl pod názvem Mařák a Mařákovci ze soukromých sbírek.

„Sběratelství je staré jako umění samo. Umělecké dílo, které nenalezne cestu ke svému divákovi, je mrtvým artefaktem, něčím o čem se neví a co tedy není užitečné. Teprve dílo, které je představeno veřejnosti a cestu si ke svému divákovi nalezne, se stává skutečným uměleckým dílem," říká Petr Pavliňák z Výtvarného centra Chagall, kurátor této výstavy. Návštěvníkům výstavní síně přinese opravdové skvosty.

Obrazové skvosty

„Chceme prezentovat přes devadesát obrazů ze čtyř soukromých sbírek. Budou mezi nimi díla Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Jaroslava Panušky, Františka Kavána, Josefa Holuba, Aloise Kalvody, Stanislava Lolka, Karla Langra a dalších autorů," dodává Petr Pavliňák.

„Sběratelství je také vztah, vztah k estetickým hodnotám, ke kráse, k tvůrcům a době, v nichž díla vznikala. Výstava Mařák a Mařákovci ze soukromých sbírek chce veřejnosti zpřístupnit jen zloměk toho, co české sbírky soustřeďují. Je anonymní, neboť doba ještě neumožňuje, ze zcela pochopitelných důvodů, veřejně prezentovat jejich majitele. Mohu jen prozradit, že část výstavy je ze sbírek Jana Světlíka, generálního ředitele a předsedy přestavenstva a. s. Vítkovice, velkého mecenáše umění v současnosti na Ostravsku. Výstava, kterou zítra zahajujeme, by mohla mít i nový přínos a podnítit další milovníky výtvarného umění k tomu, aby rozšířili řady sběratelů kvalitního a výsostného umění," míní Petr Pavliňák.