„V rámci festivalu se návštěvníci budou moci přenést v prostoru a čase a získat neobvyklou zkušenost. Knihovna totiž nabízí od středy13. do pátku 15. listopadu možnost objednat si svou půlhodinu k vyzkoušení zcela nového typu virtuální reality HP VR backpack, kterou jí zapůjčí společnost HP inc. Návštěvníci budou mít vše zcela zdarma. Zájemci by tedy neměli váhat, protože jde o naprosto výjimečnou příležitost a možné časy se rychle plní. Informace o přihlášení a kontakty najdou na webových stránkách knihovny www.svkos.cz,“ řekla Kamila Konvičková, vedoucí Centra z vědecké knihovny.

Dále knihovna nabízí v úterý 12. listopadu od 15 hodin přednášku Kybernetická bezpečnost. Ta pojednává o tom, jak se pohybovat v kyberprostoru, o možných hrozbách, se kterými se může návštěvník internetu setkat. Lektorka se dotkne problematiky osobních údajů na síti a poradí, jak vytvářet silná a bezpečná hesla či jak si zabezpečit telefon nebo počítač.

Od 16 hodin proběhne v knihovně workshop Roboti v knihovně? Proč ne! Tento workshop zopakuje knihovna rovněž ve čtvrtek 14. listopadu od 15 hodin. Zde se návštěvníci seznámí s roboty ze stavebnice Lego boost, která umožňuje naprogramování robotů, a s roboty Sphero (robot ve tvaru koule), jež se ovládají pomocí smartphonu či tabletu.

V minulých dvou ročnících se knihovna zabývala tématy Digitalizace a používané techniky v knihovnách a Tréninkem mozku či patenty. Letošní ročník považuje svým zaměřením a hlavně možností zapůjčení nového typu virtuální reality a předvedení robotů v knihovně za nejzajímavější z dosavadních ročníků.

Program všech zúčastněných institucí Týdne vědy a techniky AV ČR je možné sledovat na http://www.tydenvedy.cz/.

Marcela Stehlíková, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě